TƯ VẤN KINH DOANH

Luật và kinh doanh đi đôi với nhau. Chuyên gia tư vấn kinh doanh của chúng tôi bao gồm luật sư cũng như những người không phải là luật sư có nền tảng giáo dục và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Cho dù bạn đang bắt đầu kinh doanh riêng, cần đăng ký công ty, có cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh hay cần đưa ra chiến lược mới, Nhóm tư vấn kinh doanh của chúng tôi sẽ giúp tối đa hóa tiềm năng của bạn. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi cho các doanh nghiệp bao gồm dịch vụ huấn luyện và huấn luyện doanh nghiệp với trọng tâm là lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá cho khu vực này. Nó cũng bao gồm các dịch vụ tư vấn lãnh đạo kinh doanh và đào tạo để giúp xây dựng sự lãnh đạo tổ chức mạnh mẽ.