TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Thiết lập vận hành hệ thống làm việc, hệ thống kiểm soát chi phí trên ứng dụng công nghệ thông tin chuẩn quốc tế với chi phí đầu tư hợp lý.