Văn hóa Email

Văn hóa Email

Ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận email. Nên sử dụng phông chữ chuẩn Unicode. Có chữ ký theo mẫu của đơn vị, thể hiện tính chuyên nghiệp và tin cậy.

 

title_5dae34fae415013161776131571697914
title_5dae34fae41667626650361571697914
title_5dae34fae417714411867151571697914
title_5dae34fae41883582715291571697914
title_5dae34fae41a411302640381571697914
title_5dae34fae41b810888669571571697914
title_5dae34fae41c820134185141571697914
title_5dae34fae41e314304541381571697914
title_5dae34fae420116358635351571697914