Văn hóa Email

Văn hóa Email

Ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận email. Nên sử dụng phông chữ chuẩn Unicode. Có chữ ký theo mẫu của đơn vị, thể hiện tính chuyên nghiệp và tin cậy.

 

title_5d59fde72b99c18079527791566178791
title_5d59fde72b9af13857823261566178791
title_5d59fde72b9bd5301595261566178791
title_5d59fde72b9ca4786015981566178791
title_5d59fde72b9d713245035481566178791
title_5d59fde72b9e3462050011566178791
title_5d59fde72b9ef9581551311566178791
title_5d59fde72b9fc17887910801566178791
title_5d59fde72ba0c17728530951566178791