Luật sư có được gọi là Doanh nhân không?

Luật sư có được gọi là Doanh nhân không?

Nhân ngày Doanh nhân 13/10, luật sư có được gọi là doanh nhân không?

Chắc chắn không có gì ngăn cản một luật sư trở thành một doanh nhân. Trong thực tế, nó có thể là một lợi thế mà luật sư vốn có, am hiểu pháp lý và rủi ro trong kinh doanh.

Doanh nhân vốn dĩ là những người mạo hiểm. Hầu hết các luật sư đều mạo hiểm và tham gia vào việc giảm thiểu rủi ro.

Các doanh nhân luôn phải sẵn sàng thay đổi chiến lược kinh doanh trong thời gian ngắn. Còn các luật sư có xu hướng hoạch định thời gian và mục tiêu vào việc định hướng và đi theo hướng đó.
Thành công của các doanh nhân còn dựa xu hướng thị trường. Các luật sư không tuân theo định hướng thị trường, mà kiên định tập trung vào thực hành pháp luật.

Chưa thấy điều tra nào nói rằng tốt hơn hay tệ hơn khi luật sư làm doanh nhân. Nhiều khi chính những quy tắc nghề nghiệp cũng ngăn cản các luật sư tham gia vào các dự án kinh doanh ngoài việc phải tuân thủ pháp luật của luật sư.

Luật sư thường được mời tham gia vào quá trình đồng sáng lập doanh nghiệp, cùng trải qua quá trình hoạt động với nhiều rủi ro và phát triển. Nếu luật sư có những hoạt động mang lại gia tăng về thu nhập theo kết quả kinh doanh của một tổ chức ngoài việc nhận thù lao cố định cho từng vụ việc, thì luật sư cũng có thể được gọi là một doanh nhân.

MotDo.Vn

title_5d59f7a67d23c3952675121566177190
title_5d59f7a67d24f2998959211566177190
title_5d59f7a67d25d6800447351566177190
title_5d59f7a67d26917334909441566177190
title_5d59f7a67d27610228276241566177190
title_5d59f7a67d28216820196901566177190
title_5d59f7a67d28f13988674161566177190
title_5d59f7a67d29b6627135621566177190
title_5d59f7a67d2ac7285814281566177190