Công ty được giữ văn bằng của nhân viên không?

Công ty được giữ văn bằng của nhân viên không?

"Theo luật, tại khoản 2 điều 5 Nghị định 95/2013 NĐ-CP ngày 22/8/2013, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, thì: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;"

Như vậy, Công ty không được quyền giữ văn bằng cá nhân của nhân viên, trừ khi có thỏa thuận khác."

title_5d5a03745dab420829836661566180212
title_5d5a03745dac66884367071566180212
title_5d5a03745dad43486766481566180212
title_5d5a03745dae1238265841566180212
title_5d5a03745daee18167795991566180212
title_5d5a03745dafa8987259701566180212
title_5d5a03745db0714227972481566180212
title_5d5a03745db1318488991151566180212
title_5d5a03745db2310509223401566180212