Công ty được giữ văn bằng của nhân viên không?

Công ty được giữ văn bằng của nhân viên không?

"Theo luật, tại khoản 2 điều 5 Nghị định 95/2013 NĐ-CP ngày 22/8/2013, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, thì: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;"

Như vậy, Công ty không được quyền giữ văn bằng cá nhân của nhân viên, trừ khi có thỏa thuận khác."

title_5dae3a82418af6404533551571699330
title_5dae3a82418c918499475001571699330
title_5dae3a82418dc20647671421571699330
title_5dae3a82418ed11474610991571699330
title_5dae3a82418fe7600167381571699330
title_5dae3a824190f18089395401571699330
title_5dae3a824192017967615651571699330
title_5dae3a824193114599942881571699330
title_5dae3a82419503298949041571699330