Không phối hợp cấn trừ lương thi hành án dân sự, có vi phạm luật không?

Không phối hợp cấn trừ lương thi hành án dân sự, có vi phạm luật không?

Cơ quan thi hành án có gửi thông báo yêu cầu phối hợp để cưỡng chế thi hành án dân sự đối với một Nhân viên đang làm việc tại Công ty chúng tôi, vì đã vay Ngân hàng mua hàng trả góp nhưng không trả vốn, lãi cho Ngân hàng và Tòa án đã xét xử. Chúng tôi cho là hoạt động cá nhân bên ngoài Công ty nên không phối hợp thực hiện cưỡng chế này, vậy có vi phạm luật pháp không?

Theo Điều 11 Luật Thi hành án dân sự (2008) quy định về trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên, là: “1.Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành án";

"2.Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên theo quy định của Luật này; Mọi hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật đối với hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên đều bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cụ thể về xử lý vi phạm, tại Điều 162 của luật này, khoản 6 có nêu “Không thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên về việc cung cấp thông tin, giao giấy tờ liên quan đến tài sản bị xử lý để thi hành án mà không có lý do chính đáng”; và khoản 10 “Không chấp hành quyết định của Chấp hành viên về việc khấu trừ tài khoản, trừ vào thu nhập, thu hồi giấy tờ có giá của người phải thi hành án”. Thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường; nếu là cá nhân thì còn có thể bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (khoản 2 điều 165 của Luật Thi hành án).

Do vậy, bạn phải tham mưu để Công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án nếu có yêu cầu./.

MotDo.Vn

title_5d59f7a67d23c3952675121566177190
title_5d59f7a67d24f2998959211566177190
title_5d59f7a67d25d6800447351566177190
title_5d59f7a67d26917334909441566177190
title_5d59f7a67d27610228276241566177190
title_5d59f7a67d28216820196901566177190
title_5d59f7a67d28f13988674161566177190
title_5d59f7a67d29b6627135621566177190
title_5d59f7a67d2ac7285814281566177190