Văn hóa Email

Ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Thể hiện sự tôn trọng đối với người nhận email. Nên sử dụng phông chữ chuẩn Unicode. Có chữ ký theo mẫu của đơn vị, thể hiện tính chuyên nghiệp và tin cậy.

Công ty được giữ văn bằng của nhân viên không?

"Theo luật, tại khoản 2 điều 5 Nghị định 95/2013 NĐ-CP ngày 22/8/2013, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, thì: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;"

Luật sư có được gọi là Doanh nhân không?

Nhân ngày Doanh nhân 13/10, luật sư có được gọi là doanh nhân không?

Chắc chắn không có gì ngăn cản một luật sư trở thành một doanh nhân. Trong thực tế, nó có thể là một lợi thế mà luật sư vốn có, am hiểu pháp lý và rủi ro trong kinh doanh.

Doanh nghiệp được có bao nhiêu con dấu?

Theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật doanh nghiệp 2014, tại khoản 2 Điều 12 có quy định như sau: