Image

Welcome to MotDo

Thành lập

2017, MotDo được thành lập, với đội ngũ cộng sự từ các Văn phòng Luật sư trên nhiều lĩnh vực, sẽ hỗ trợ kiểm soát pháp lý quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Tư vấn quyết định và đưa ra những dự báo hạn chế rủi ro, đồng thời giúp doanh nghiệp xử lý phát sinh về pháp lý với đối tác. Mỗi thành viên của MotDo phụ trách từng lĩnh vực chuyên biệt của doanh nghiệp. Sự chuyên biệt này là một lợi thế để doanh nghiệp toàn diện pháp lý trên mọi lĩnh vực.

"Hãy là khách hàng của MotDo, để chớp lấy cơ hội phát triển doanh nghiệp mình."

Hãy liên hệ Chúng tôi khi Tổ chức bạn cần vững chắc về pháp lý?

MotDo.Vn cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí ban đầu. Hãy gọi đến Chúng tôi!

0939 61 7272

Dịch vụ pháp lý

 • Hợp đồng

  Tư vấn theo yêu cầu toàn bộ các hợp đồng do Doanh nghiệp làm chủ thể. Đại diện thân chủ đàm phán hoặc tranh tụng trước Tòa.
 • Lao động

  Xây dựng các quy định về lao động trong doanh nghiệp. Tư vấn và xử lý kịp thời các phát sinh từ chính sách thay đổi hoặc từ cơ quan chức năng về lao động.
 • Tiền lương

  Soát xét tuân thủ không vi phạm các chính sách về tiền lương, bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN. Hỗ trợ Doanh nghiệp kiểm soát trực tuyến chi phí lương nhân viên.
 • Công đoàn

  Làm cầu nối, hài hòa mối quan hệ về quyền lợi người lao động, chủ doanh nghiệp và pháp lý của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp.
 • Văn hóa

  Xây dựng văn hóa cơ sở là chiến lược con người và thương hiệu, tạo môi trường cho nhân viên cống hiến, phát triển, khẳng định niềm tin với đối tác.
 • Hệ thống

  Thiết lập vận hành hệ thống làm việc, hệ thống kiểm soát chi phí trên ứng dụng công nghệ thông tin chuẩn quốc tế với chi phí đầu tư hợp lý.
Cộng sự MotDo

Chuyên gia Tư vấn Hệ thống & Pháp lý

Làm việc qua nhiều đơn vị nhà nước, sau đó sang lĩnh vực doanh nghiệp,điều hành dự án xây dựng. Nhiều kinh nghiệm lĩnh vực hành chính, nhân sự, tổ chức cán bộ. Đào tạo và thiết lập hệ thống điều hành trực ...

Kỹ sư Công nghệ thông tin

Làm việc qua nhiều đơn vị nhà nước, sau đó sang lĩnh vực doanh nghiệp, điều hành dự án xây dựng. Nhiều kinh nghiệm lĩnh vực hành chính, nhân sự, tổ chức cán bộ. Đào tạo và thiết lập hệ thống điều hành trực tuyến. Kiểm soát ...