Giải pháp & SmartSheet

Điều khó khăn của Nhà quản trị là lo lắng, không yên tâm khi giao việc cho nhân viên mà họ không báo cáo, không lưu trữ, không biết tiến độ hoàn thành. Làm sao để...

Giao việc được thì lấy lại được?

Điều khó khăn của Nhà quản trị là lo lắng, không yên tâm khi giao việc cho nhân viên mà họ không báo cáo, không lưu trữ, không biết tiến độ hoàn thành. Làm sao để...

SmartSheet là gì? Đó là một giải pháp tự động hóa các quy trình làm việc trên nền tảng SmartSheet. Tăng tốc làm việc nhóm và tiết kiệm thời gian với quy trình làm việc tự...

SmartSheet là gì? Giải pháp tự động hóa các quy trình

SmartSheet là gì? Đó là một giải pháp tự động hóa các quy trình làm việc trên nền tảng SmartSheet. Tăng tốc làm việc nhóm và tiết kiệm thời gian với quy trình làm việc tự...

SmartSheet là gì? Đó là sự sắp xếp công việc của mọi người theo một ứng dụng công nghệ được bạn thiết lập tạo ra. Một hệ thống quản trị được hình trên nền tảng SmartSheet,...

SmartSheet là gì? Giải pháp công nghệ làm việc theo nhóm

SmartSheet là gì? Đó là sự sắp xếp công việc của mọi người theo một ứng dụng công nghệ được bạn thiết lập tạo ra. Một hệ thống quản trị được hình trên nền tảng SmartSheet,...

Cho phép nhóm của bạn có năng suất cao hơn. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn từng bước, từ việc tùy chỉnh giải pháp Smartsheet của bạn để phù hợp với nhu cầu của bạn...

Kết nối mà không cần thỏa hiệp

Cho phép nhóm của bạn có năng suất cao hơn. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn từng bước, từ việc tùy chỉnh giải pháp Smartsheet của bạn để phù hợp với nhu cầu của bạn...

Hãy loại bỏ đi cơ chế làm đơn xin nghỉ phép và duyệt phép bằng giấy đã tồn tại mấy thập kỷ qua, đi từ cơ chế bao cấp ra đến thị trường vào 4.0 mà...

SmartSheet: Duyệt nghỉ phép trên điện toán đám mây

Hãy loại bỏ đi cơ chế làm đơn xin nghỉ phép và duyệt phép bằng giấy đã tồn tại mấy thập kỷ qua, đi từ cơ chế bao cấp ra đến thị trường vào 4.0 mà...

Một trong những xung đột làm ảnh hưởng hệ thống, uy tín của doanh nghiệp xây dựng là khi hồ sơ thanh toán bị chuyển trả, bổ sung, thất thoát trong quá trình kiểm tra phê...

Lưu chuyển thông minh hồ sơ thanh quyết toán

Một trong những xung đột làm ảnh hưởng hệ thống, uy tín của doanh nghiệp xây dựng là khi hồ sơ thanh toán bị chuyển trả, bổ sung, thất thoát trong quá trình kiểm tra phê...

Cho dù bạn có một nhóm 100 người, 5.000 người hoặc 100.000 người, Chúng tôi mang đến cho bạn Smartsheet để giúp bạn làm việc tốt hơn và nhanh hơn. Bạn sẽ có được cái nhìn...

Đối với các Nhóm làm việc nhỏ hay lớn

Cho dù bạn có một nhóm 100 người, 5.000 người hoặc 100.000 người, Chúng tôi mang đến cho bạn Smartsheet để giúp bạn làm việc tốt hơn và nhanh hơn. Bạn sẽ có được cái nhìn...