Giải pháp & SmartSheet

Chỉ trong năm đến mười năm gần đây, các doanh nghiệp xây dựng đã không tuyển dụng riêng lẻ cho những công việc mang tính tập thể. Thay vào đó, tương lai hợp tác sẽ liên...

Tại sao phải tuyển dụng cá nhân, mà không tuyển cả nhóm?

Chỉ trong năm đến mười năm gần đây, các doanh nghiệp xây dựng đã không tuyển dụng riêng lẻ cho những công việc mang tính tập thể. Thay vào đó, tương lai hợp tác sẽ liên...

SmartSheet đưa ra giải pháp tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá… không dùng giấy. Mọi yêu cầu và kết quả đều được thông tin đến ứng viên qua email hoặc mạng xã hội yêu thích. Các...

Cập nhật hồ sơ ứng tuyển trực tuyến vào cơ sở dữ liệu nhân sự

SmartSheet đưa ra giải pháp tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá… không dùng giấy. Mọi yêu cầu và kết quả đều được thông tin đến ứng viên qua email hoặc mạng xã hội yêu thích. Các...

Chúng ta nhận ra rằng, huấn luyện một nhân viên để biết và chủ động áp dụng thực hiện, hoặc đặt nhân viên vào hành động chỉ đi theo một dây chuyền nhất định. SmartSheet áp...

Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet

Chúng ta nhận ra rằng, huấn luyện một nhân viên để biết và chủ động áp dụng thực hiện, hoặc đặt nhân viên vào hành động chỉ đi theo một dây chuyền nhất định. SmartSheet áp...

Làm sao để khắc phục việc chi nhầm này? Giải thích theo thủ thuật Excel là chúng tôi thiết lập trên SmartSheet liên kết 3 sheet: 1.Nhân sự, 2.Bảo hiểm xã hội và 3.Lương. Nhân viên...

Kiểm soát sao cho không chi lương nhầm người đã nghỉ việc

Làm sao để khắc phục việc chi nhầm này? Giải thích theo thủ thuật Excel là chúng tôi thiết lập trên SmartSheet liên kết 3 sheet: 1.Nhân sự, 2.Bảo hiểm xã hội và 3.Lương. Nhân viên...

Smartsheet là một nền tảng thực thi công việc với giao diện giống như bảng tính quen thuộc giúp các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các dự án trong thời gian thực....

SmartSheet, dưới góc nhìn những người đang sử dụng

Smartsheet là một nền tảng thực thi công việc với giao diện giống như bảng tính quen thuộc giúp các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các dự án trong thời gian thực....

Một dự án dù quy mô lớn hay nhỏ cũng cần được quản lý nhằm đảm bảo tiến độ, nguồn lực sử dụng hợp lý và đạt chất lượng. Nếu bạn đang vất vả với việc...

Top 10 phần mềm quản lý dự án tốt nhất trên thế giới

Một dự án dù quy mô lớn hay nhỏ cũng cần được quản lý nhằm đảm bảo tiến độ, nguồn lực sử dụng hợp lý và đạt chất lượng. Nếu bạn đang vất vả với việc...

Giải pháp công nghệ kiểm soát hoạt động hành chính nhân sự không cần IT Nhà quản trị Hành chính nhân sự (HR) không rành về công nghệ thông tin thì là một trở ngại lớn...

Phòng họp không giấy

Giải pháp công nghệ kiểm soát hoạt động hành chính nhân sự không cần IT Nhà quản trị Hành chính nhân sự (HR) không rành về công nghệ thông tin thì là một trở ngại lớn...