Giải pháp & SmartSheet

SmartSheet Project là một công cụ quản lý tiến độ trực tuyến và linh hoạt, cho phép thay thế những phần mềm quản lý tiến độ offline. SMARTSHEET PROJECT SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ? 1. SmartSheet Project...

Smartsheet Project – Quản lý tiến độ trực tuyến

SmartSheet Project là một công cụ quản lý tiến độ trực tuyến và linh hoạt, cho phép thay thế những phần mềm quản lý tiến độ offline. SMARTSHEET PROJECT SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ? 1. SmartSheet Project...

Nếu bạn cần một công cụ để quản lý dự án, thì SmartSheet là ứng viên cho giải pháp hữu hiệu nhất, bởi giao diện và cách dùng thân thiện, hoán chuyển linh động giữa MS...

Công cụ quản lý dự án cực mạnh – SmartSheet

Nếu bạn cần một công cụ để quản lý dự án, thì SmartSheet là ứng viên cho giải pháp hữu hiệu nhất, bởi giao diện và cách dùng thân thiện, hoán chuyển linh động giữa MS...

Mô hình dựa trên việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, gồm: Hệ thống văn bản điện tử – ký số điện tử, hệ thống văn bản điện tử – theo dõi, đôn đốc,...

Mô hình “Phòng họp không giấy”

Mô hình dựa trên việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, gồm: Hệ thống văn bản điện tử – ký số điện tử, hệ thống văn bản điện tử – theo dõi, đôn đốc,...

Theo SmartSheet, nhiều cuộc họp của doanh nghiệp hiện này đang lãng phí thời gian và chi phí. Trước khi tổ chức hay hủy bỏ cuộc họp, hãy nhớ rằng nhiều cuộc họp là quan trọng...

8 cách để làm cho cuộc họp của bạn ít tốn kém hơn, hiệu quả hơn

Theo SmartSheet, nhiều cuộc họp của doanh nghiệp hiện này đang lãng phí thời gian và chi phí. Trước khi tổ chức hay hủy bỏ cuộc họp, hãy nhớ rằng nhiều cuộc họp là quan trọng...

Đó là câu châm ngôn kinh doanh của dân tộc Do Thái, một dân tộc có chỉ số IQ bình quân cao nhất thế giới Tại sao ngay bây giờ chúng ta không học điều này...

Dùng tiền bạc để mua thời gian, dùng trí tuệ để đổi lấy biện pháp hiệu quả

Đó là câu châm ngôn kinh doanh của dân tộc Do Thái, một dân tộc có chỉ số IQ bình quân cao nhất thế giới Tại sao ngay bây giờ chúng ta không học điều này...

Yêu cầu – Để đưa SmartSheet hỗ trợ đánh giá đo lường theo KPI, thì doanh nghiệp của bạn đã được tư vấn hoặc đang triển khai KPI. – Có mục tiêu cấp doanh nghiệp, phòng...

KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến

Yêu cầu – Để đưa SmartSheet hỗ trợ đánh giá đo lường theo KPI, thì doanh nghiệp của bạn đã được tư vấn hoặc đang triển khai KPI. – Có mục tiêu cấp doanh nghiệp, phòng...

Lập dòng tiền dự án Không phải Giám đốc dự án/Chỉ huy trưởng nào cũng làm tốt việc lập dòng tiền dự án trước khi triển khai thi công. Nhiều khi dự án đã triển khai...

BOQ + Tiến độ = Dòng tiền, SmartSheet sẽ giúp bạn

Lập dòng tiền dự án Không phải Giám đốc dự án/Chỉ huy trưởng nào cũng làm tốt việc lập dòng tiền dự án trước khi triển khai thi công. Nhiều khi dự án đã triển khai...