Giải pháp & SmartSheet

Một hình ảnh của nền tảng Smartsheet hiển thị một bảng cho Cập nhật trạng thái báo cáo trực tuyến Tôi thèm muốn nhiều thời gian hơn: nhiều thời gian hơn cho công việc quan trọng,...

Tự động hóa báo cáo trực tuyến

Một hình ảnh của nền tảng Smartsheet hiển thị một bảng cho Cập nhật trạng thái báo cáo trực tuyến Tôi thèm muốn nhiều thời gian hơn: nhiều thời gian hơn cho công việc quan trọng,...

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...

SmartSheet: Phần mềm trực tuyến quản trị 7 trong 1

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...

Chúng tôi tin rằng trên 90% Doanh nghiệp bạn sẽ hài lòng bởi sự hỗ trợ không điều kiện và không giới hạn của Chúng tôi. Và không thể có điều nào hơn nữa để thay...

SmartSheet là gì? Nền tảng cho sự khác biệt của Doanh nghiệp

Chúng tôi tin rằng trên 90% Doanh nghiệp bạn sẽ hài lòng bởi sự hỗ trợ không điều kiện và không giới hạn của Chúng tôi. Và không thể có điều nào hơn nữa để thay...

Trong thực tế công việc / cuộc sống, các công ty có nhiều chi nhánh khắp quốc gia, hay toàn cầu, phải tổ chức cách làm việc sao cho kết nối thân thiện và hiệu quả. ...

Thay đổi cổ điển sang cách làm việc từ xa

Trong thực tế công việc / cuộc sống, các công ty có nhiều chi nhánh khắp quốc gia, hay toàn cầu, phải tổ chức cách làm việc sao cho kết nối thân thiện và hiệu quả. ...

Trở thành một nhà lãnh đạo trong một tổ chức có nghĩa là bạn phải luôn đưa ra các quyết định. Thường thì các giám đốc điều hành có một khoảng cách nhất định với các...

3 cách để cải thiện việc ra quyết định điều hành

Trở thành một nhà lãnh đạo trong một tổ chức có nghĩa là bạn phải luôn đưa ra các quyết định. Thường thì các giám đốc điều hành có một khoảng cách nhất định với các...

Đó là một công cụ 4.0 để giúp bạn quản lý trực tuyến chi phí dự án, với số thực biến động hàng ngày từ công trường đến phòng ban, giúp bạn ra quyết định kịp...

Setup hệ thống quản lý chi phí dự án trực tuyến

Đó là một công cụ 4.0 để giúp bạn quản lý trực tuyến chi phí dự án, với số thực biến động hàng ngày từ công trường đến phòng ban, giúp bạn ra quyết định kịp...

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...

SmartSheet: Phần mềm trực tuyến hỗ trợ Luật sư

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...