Giải pháp & SmartSheet

Hầu hết các kỹ sư xây dựng khi ra trường được trang bị kỹ năng lập tiến độ dự án trên công cụ MS Project, hoặc cá biệt lập trên Excel. Các ứng dụng phổ thông...

SmartSheet là gì? MS Project trực tuyến

Hầu hết các kỹ sư xây dựng khi ra trường được trang bị kỹ năng lập tiến độ dự án trên công cụ MS Project, hoặc cá biệt lập trên Excel. Các ứng dụng phổ thông...

Tại sao thời điểm đặc biệt này doanh nghiệp bạn không tận dụng công nghệ và thúc đẩy sự đổi mới. Theo bản năng, các nhà lãnh đạo biết rằng nếu họ có thể cắt giảm...

Công ty của bạn đang biến đổi năng động? Hay đơn giản là di chuyển mọi thứ xung quanh?

Tại sao thời điểm đặc biệt này doanh nghiệp bạn không tận dụng công nghệ và thúc đẩy sự đổi mới. Theo bản năng, các nhà lãnh đạo biết rằng nếu họ có thể cắt giảm...

SmartSheet là một phần mềm quản lý kiểm soát hệ thống, mạnh nhất trong quản trị dự án và hành chính nhân sự. Thiết lập tổ chức làm việc tương tác trực tiếp trên dữ liệu...

Giảm 30%, hỗ trợ thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp quận 11

SmartSheet là một phần mềm quản lý kiểm soát hệ thống, mạnh nhất trong quản trị dự án và hành chính nhân sự. Thiết lập tổ chức làm việc tương tác trực tiếp trên dữ liệu...

Qua mùa Covid chúng ta mới thấy sự quan trọng của những phần mềm quản lý nhân sự, đồng thời có sự thay đổi tư duy về quản lý và điều hành công việc tiết kiệm...

Phần mềm quản lý nhân sự – Giải pháp mùa Covid

Qua mùa Covid chúng ta mới thấy sự quan trọng của những phần mềm quản lý nhân sự, đồng thời có sự thay đổi tư duy về quản lý và điều hành công việc tiết kiệm...

Doanh nghiệp/Trưởng phòng HCNS không thể lệ thuộc hoặc để mất kiểm soát bởi nhân viên tính lương cho hơn 1.000 người trên bảng Excel. Phần mềm quản lý Nhân sự bằng công cụ SmartSheet sẽ...

Quản lý Nhân sự, Tiền lương trên 1.000 người

Doanh nghiệp/Trưởng phòng HCNS không thể lệ thuộc hoặc để mất kiểm soát bởi nhân viên tính lương cho hơn 1.000 người trên bảng Excel. Phần mềm quản lý Nhân sự bằng công cụ SmartSheet sẽ...