Giải pháp & SmartSheet

Đáp ứng yêu cầu chiến dịch tiêm chủng của thành phố Hồ Chí Minh về lấy danh sách trong doanh nghiệp, hộ SXKD đăng ký tự nguyện tiêm ngừa vaccine covid-19 trong một ngày 18/6/2021. Quận...

Trong 5 giờ, thu thập 1.000 người đăng ký vaccine cho 20.000 NLĐ tại Quận 11

Đáp ứng yêu cầu chiến dịch tiêm chủng của thành phố Hồ Chí Minh về lấy danh sách trong doanh nghiệp, hộ SXKD đăng ký tự nguyện tiêm ngừa vaccine covid-19 trong một ngày 18/6/2021. Quận...

Đây là thời điểm bạn cần hệ thống hóa hồ sơ để lưu lại hoặc di chuyển trong tình trạng dịch bệnh toàn cầu chưa có điểm dừng. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn...

Hệ thống hóa lưu trữ và điều hành trong thời Covid

Đây là thời điểm bạn cần hệ thống hóa hồ sơ để lưu lại hoặc di chuyển trong tình trạng dịch bệnh toàn cầu chưa có điểm dừng. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn...

Hầu hết các kỹ sư xây dựng khi ra trường được trang bị kỹ năng lập tiến độ dự án trên công cụ MS Project, hoặc cá biệt lập trên Excel. Các ứng dụng phổ thông...

SmartSheet là gì? MS Project trực tuyến

Hầu hết các kỹ sư xây dựng khi ra trường được trang bị kỹ năng lập tiến độ dự án trên công cụ MS Project, hoặc cá biệt lập trên Excel. Các ứng dụng phổ thông...

Tại sao thời điểm đặc biệt này doanh nghiệp bạn không tận dụng công nghệ và thúc đẩy sự đổi mới. Theo bản năng, các nhà lãnh đạo biết rằng nếu họ có thể cắt giảm...

Công ty của bạn đang biến đổi năng động? Hay đơn giản là di chuyển mọi thứ xung quanh?

Tại sao thời điểm đặc biệt này doanh nghiệp bạn không tận dụng công nghệ và thúc đẩy sự đổi mới. Theo bản năng, các nhà lãnh đạo biết rằng nếu họ có thể cắt giảm...

SmartSheet là một phần mềm quản lý kiểm soát hệ thống, mạnh nhất trong quản trị dự án và hành chính nhân sự. Thiết lập tổ chức làm việc tương tác trực tiếp trên dữ liệu...

Giảm 30%, hỗ trợ thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp quận 11

SmartSheet là một phần mềm quản lý kiểm soát hệ thống, mạnh nhất trong quản trị dự án và hành chính nhân sự. Thiết lập tổ chức làm việc tương tác trực tiếp trên dữ liệu...