Giải pháp & SmartSheet

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...

SmartSheet: Phần mềm trực tuyến quản trị 7 trong 1

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...

Một hình ảnh của nền tảng Smartsheet hiển thị một bảng cho Cập nhật trạng thái báo cáo trực tuyến Tôi thèm muốn nhiều thời gian hơn: nhiều thời gian hơn cho công việc quan trọng,...

Tự động hóa báo cáo trực tuyến

Một hình ảnh của nền tảng Smartsheet hiển thị một bảng cho Cập nhật trạng thái báo cáo trực tuyến Tôi thèm muốn nhiều thời gian hơn: nhiều thời gian hơn cho công việc quan trọng,...

Trở thành một nhà lãnh đạo trong một tổ chức có nghĩa là bạn phải luôn đưa ra các quyết định. Thường thì các giám đốc điều hành có một khoảng cách nhất định với các...

3 cách để cải thiện việc ra quyết định điều hành

Trở thành một nhà lãnh đạo trong một tổ chức có nghĩa là bạn phải luôn đưa ra các quyết định. Thường thì các giám đốc điều hành có một khoảng cách nhất định với các...

Đó là một công cụ 4.0 để giúp bạn quản lý trực tuyến chi phí dự án, với số thực biến động hàng ngày từ công trường đến phòng ban, giúp bạn ra quyết định kịp...

Setup hệ thống quản lý chi phí dự án trực tuyến

Đó là một công cụ 4.0 để giúp bạn quản lý trực tuyến chi phí dự án, với số thực biến động hàng ngày từ công trường đến phòng ban, giúp bạn ra quyết định kịp...

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...

SmartSheet: Phần mềm trực tuyến hỗ trợ Luật sư

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...

SmartSheet Project là một công cụ quản lý tiến độ trực tuyến và linh hoạt, cho phép thay thế những phần mềm quản lý tiến độ offline. SMARTSHEET PROJECT SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ? 1. SmartSheet Project...

Smartsheet Project – Quản lý tiến độ trực tuyến

SmartSheet Project là một công cụ quản lý tiến độ trực tuyến và linh hoạt, cho phép thay thế những phần mềm quản lý tiến độ offline. SMARTSHEET PROJECT SẼ LÀM ĐƯỢC GÌ? 1. SmartSheet Project...

Nếu bạn cần một công cụ để quản lý dự án, thì SmartSheet là ứng viên cho giải pháp hữu hiệu nhất, bởi giao diện và cách dùng thân thiện, hoán chuyển linh động giữa MS...

Công cụ quản lý dự án cực mạnh – SmartSheet

Nếu bạn cần một công cụ để quản lý dự án, thì SmartSheet là ứng viên cho giải pháp hữu hiệu nhất, bởi giao diện và cách dùng thân thiện, hoán chuyển linh động giữa MS...