Giải pháp & SmartSheet

SmartSheet là một phần mềm quản lý kiểm soát hệ thống, mạnh nhất trong quản trị dự án và hành chính nhân sự. Thiết lập tổ chức làm việc tương tác trực tiếp trên dữ liệu...

Giảm 30%, hỗ trợ thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp quận 11

SmartSheet là một phần mềm quản lý kiểm soát hệ thống, mạnh nhất trong quản trị dự án và hành chính nhân sự. Thiết lập tổ chức làm việc tương tác trực tiếp trên dữ liệu...

Qua mùa Covid chúng ta mới thấy sự quan trọng của những phần mềm quản lý nhân sự, đồng thời có sự thay đổi tư duy về quản lý và điều hành công việc tiết kiệm...

Phần mềm quản lý nhân sự – Giải pháp mùa Covid

Qua mùa Covid chúng ta mới thấy sự quan trọng của những phần mềm quản lý nhân sự, đồng thời có sự thay đổi tư duy về quản lý và điều hành công việc tiết kiệm...

Doanh nghiệp/Trưởng phòng HCNS không thể lệ thuộc hoặc để mất kiểm soát bởi nhân viên tính lương cho hơn 1.000 người trên bảng Excel. Phần mềm quản lý Nhân sự bằng công cụ SmartSheet sẽ...

Quản lý Nhân sự, Tiền lương trên 1.000 người

Doanh nghiệp/Trưởng phòng HCNS không thể lệ thuộc hoặc để mất kiểm soát bởi nhân viên tính lương cho hơn 1.000 người trên bảng Excel. Phần mềm quản lý Nhân sự bằng công cụ SmartSheet sẽ...

Với xu hướng 4.0 thì doanh nghiệp không chỉ có phần mềm quản lý nhân sự mà cần tích hợp quản trị hành chính và lưu trữ dữ liệu hệ thống. Chúng tôi đề cử SmartSheet...

Phầm mềm quản lý nhân sự – 7 trong 1

Với xu hướng 4.0 thì doanh nghiệp không chỉ có phần mềm quản lý nhân sự mà cần tích hợp quản trị hành chính và lưu trữ dữ liệu hệ thống. Chúng tôi đề cử SmartSheet...

Một hình ảnh của nền tảng Smartsheet hiển thị một bảng cho Cập nhật trạng thái báo cáo trực tuyến Tôi thèm muốn nhiều thời gian hơn: nhiều thời gian hơn cho công việc quan trọng,...

Tự động hóa báo cáo trực tuyến

Một hình ảnh của nền tảng Smartsheet hiển thị một bảng cho Cập nhật trạng thái báo cáo trực tuyến Tôi thèm muốn nhiều thời gian hơn: nhiều thời gian hơn cho công việc quan trọng,...

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...

SmartSheet: Phần mềm trực tuyến quản trị 7 trong 1

1. Quản trị hồ sơ, pháp lý, truy xuất nhanh Cập nhật văn bản, tài liệu, hình ảnh mới để lưu trữ. Truy xuất dữ liệu để xử lý, chuyển gửi. Những điều này, với SmartSheet...