Setup công việc hành chính nhân sự 4.0 cho 1 người thực hiện

Setup công việc hành chính nhân sự 4.0 cho 1 người thực hiện

Setup công việc hành chính nhân sự 4.0 cho 1 người thực hiện

Dành cho Doanh nghiệp chưa sử dụng SmartSheet Đăng ký và dùng thử

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC

1. Thiết lập hệ thống quản trị hành chính nhân sự cho doanh nghiệp, xây dựng các quy định nội bộ, các quy trình và biểu mẫu theo ISO, quy định pháp luật.
2. Tuyển dụng và huấn luyện nhân viên cho doanh nghiệp về vận hành hệ thống hành chính nhân sự (văn thư, BHXH, tuyển dụng, tính lương…).
3. Vận hành hoàn chỉnh, chuyển giao và bảo hành hệ thống HCNS của doanh nghiệp trọn đời tại SmartSheet Khôi Nguyên.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Cam kết rằng SmartSheet sẽ giúp doanh nghiệp của bạn thực hiện công việc hành chính nhân sự chỉ cần 1 người duy nhất.

1. Đánh giá thực trạng và yêu cầu, thảo luận giải pháp với doanh nghiệp.
2. Chạy demo hệ thống quản trị hành chính nhân sự theo đặc thù của doanh nghiệp.
3. Điều chỉnh hệ thống và triển khai thực hiện.
4. Đào tạo nhân viên HCNS hoặc tuyển dụng mới. Huấn luyện nghiệp vụ và vận hành hệ thống.
5. Hiệu chỉnh hệ thống kiểm soát, báo cáo hoạt động HCNS.
6. Nghiệm thu, chuyển giao và cam kết pháp lý công tác bảo hành trọn đời.

 

“Tại sao Doanh nghiệp bạn chưa đưa công nghệ vào để hòa bước đột phá”.

Thời hạn hoàn thành: 7 ngày đi vào hoạt động, 30 hoàn thành chuyển giao.

SmartSheet – Khôi Nguyên

“Doanh nghiệp sẽ tìm đâu ra một nhân viên có thể làm hết tất cả công việc hành chính nhân sự: Lễ tân, văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, chế độ chính sách nội bộ, bảo hiểm bắt buộc, báo cáo lao động, tiền lương… và ISO.”

GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
> Free 30 ngày dùng thử giải pháp quản trị 4.o
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận