Quản trị hồ sơ pháp lý dự án

Quản trị hồ sơ pháp lý dự án

Quản trị hồ sơ pháp lý dự án

Mối quan tâm lớn nhất của Giám đốc dự án là hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng mất kiểm soát

YÊU CẦU ĐẶT RA

1. Danh mục hồ sơ pháp lý được thiết lập đi kèm những yêu cầu cập nhật theo từng loại công việc (hợp đồng thi công, bản vẽ thiết kế, danh sách ban chỉ huy, mục lục yêu cầu về ATLĐ, văn bản các bên, phiếu chuyển…). Đảm bảo phục vụ yêu cầu mọi lúc trong quá trình thi công. Những phê duyệt thay đổi thiết kế, những bản vẽ shopdrwing, bản spec… phải được truy xuất khi cần xem kiểm tra.

Sự thiết lập những yêu cầu về dự án như bảng tiến độ từng nhóm công việc mà có sự kiểm soát đôn đốc thực hiện từ xa, được triển khai trực tuyến trên SmartSheet.

2. Quan trọng nhất là danh mục hồ sơ chất lượng được tương tác giữa bộ phận QS công trình với văn phòng, từ phê duyệt mẫu đến CO/CQ và được lưu trữ trực tuyến trên hệ thống mở giữa các nhóm làm việc. Giúp cho các thành viên liên quan có thể truy xuất thực hiện lập hồ sơ chất lượng kịp thời, cũng như kiểm soát tiến độ lập hồ sơ trình chủ đầu tư.

SMARTSHEET BẮT ĐẦU NHƯ THỀ NÀO?

1. Về nhân sự, đối tượng được huấn luyện chỉ cần thư ký công trình, cán bộ QS công trường và nhân viên quản lý dự án tại văn phòng.
2. Yêu cầu về thiết bị máy tính, chỉ cần một trong những thiết bị sau: điện thoại android, hoặc máy tính bảng cầm tay, hoặc laptop.
3. Thiết lập và chạy quy trình mẫu vận hành cập nhật, cảnh báo và kiểm soát.
4. Cập nhật công việc và yêu cầu về tiến độ, cài đặt cảnh báo và báo cáo tự động.
5. Những thao tác trên được thực hiện bởi nhân viên quản lý dự án ngay trong buổi hướng dẫn.
6. Áp dụng thực tế và kiểm tra vận hành của hệ thống.

Bứt phá ngoạn mục trong sự làm việc nhóm và kiểm soát dữ liệu minh bạch – SmartSheet.

“Quyền năng SmartSheet về quản trị hành chính là không cần bàn thảo, bởi nó đã xử lý mọi vấn đề ngõ ngách của công việc này.”

Thời lượng đào tạo/huấn luyện: 15 phút.
Chi phí riêng lẻ cho quản trị công việc này: 29USD/dự án/năm.

SmartSheet – Khôi Nguyên

Chưa có bình luận

Comments are closed.