Quản lý nhập xuất kho công trình

Quản lý nhập xuất kho công trình

Quản lý nhập xuất kho công trình

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KHO CÔNG TRÌNH TRÊN SMARTSHEET

MỤC TIÊU KHÓA HƯỚNG DẪN

  1. Thiết lập Bảng điều khiển xuất nhập kho công trình.
  2. Theo dõi xuất nhập cho đội thi công và thu hồi.
  3. Kiểm soát tồn kho và chi phí thuê thiết bị công trình.
  4. Hỗ trợ đề xuất cấp phát thiết bị trực tuyến.

Lợi nhuận dự án phần lớn còn nằm ở quản lý điều phối hiệu quả thiết bị công trình. Hư hỏng, thất thoát, dư thừa là nguyên nhân giảm lợi nhuận vô hình sau dự án. Làm sao có thể kiểm soát chặt chẽ từng thời điểm về nhu cầu cũng như xác định được dư thừa để điều tiết giảm chi phí thiết bị.

Mục đích khóa hướng dẫn này nhằm giúp cho các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm SmartSheet, thiết lập và tổ chức quản lý hiệu quả và tự động báo cáo trực tuyến tình hình sử dụng thiết bị tại công trình.

TỔ CHỨC THEO ĐẶT HÀNG TẠI ĐƠN VỊ

* Thời gian huấn luyện 90 phút.
* Địa điểm tại đơn vị đặt hàng.
* Ngày giờ do đơn vị đăng ký sau khi thống nhất.
* Khóa miễn phí cho đơn vị đang sử dụng SmartSheet.

Quản lý kho trên SmartSheet ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC TẠI ĐƠN VỊ

 

YÊU CẦU CHUẨN BỊ
* Thành phần gồm: bộ phận điều phối thiết bị, thủ kho và thư ký công trình.
* Phân bổ tài nguyên: 3 sheet/kho.
* Phòng họp có laptop và máy chiếu.
* Thực hành trực tiếp trên laptop.

Khôi Nguyên – Trung tâm & Giải pháp

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ
> Free 30 ngày dùng thử giải pháp quản trị 4.o
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

Chưa có bình luận

Comments are closed.