Kho bãi, quản trị nhập xuất

Kho bãi, quản trị nhập xuất

Kho bãi, quản trị nhập xuất

SmartSheet sẽ giúp bạn kiểm soát chặt chẽ tất cả các loại kho hàng từ nhân sự đến hàng hóa

Thủ kho quản lý kho hàng cần biết:

– Tổng nhập một mặt hàng?

– Số tồn mặt mặt hàng?

– Số lượng xuất ra cho một đơn vị nhận?

– Số lượng một mặt hàng mà kho tổng đang còn?

Điều phối, báo cáo số liệu xuất tồn, quản lý hao hụt, thất thoát… là những vấn đề mà Nhà quản lý luôn quan tâm đến kho hàng của mình. làm sao có thể giúp cho Nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng điều chuyển hàng hóa. Chúng tôi chọn SmartShet bởi giải quyết được vấn đề trực tuyến, thông tin kịp thời khi Nhân viên kho nhập xuất vào kho hàng. Thiết lập phân tích về số lượng và cả chi phí, không chỉ giúp cho Nhà quản lý mà cả Nhân viên kho quản lý tốt kho hàng.

Cách thức thiết lập hệ thống bằng giải pháp SmartSheet, là sẽ giải quyết vấn đề thực hiện công việc của một nhân viên, sau đó là kết nối đưa dự liệu vào hệ thống dùng chung.

SmartSheet đưa ra một giao diện thân thiện như Excel mà nhân viên nào cũng biết và cập nhật. Những thuật toán công thức hay thiết lập cũng dễ hiểu, người sử dụng có thể biết cách thức xử lý số liệu và có thể đặt để tùy biến theo yêu cầu, nhiệm vụ.

SmartSheet kiểm soát quá trình và có những cảnh báo, báo lỗi để người sử dụng, quản lý kịp thời khắc phục, ra quyết định.

Thời lượng đào tạo/huấn luyện: 20 phút.
Chi phí riêng lẻ cho công việc này: 29USD/kho/năm.

SmartSheet – Khôi Nguyên

Chưa có bình luận

Tham gia bình luận