Kết xuất dữ liệu, lưu trữ

Kết xuất dữ liệu, lưu trữ

Kết xuất dữ liệu, lưu trữ

SmartSheet được ra đời từ 2005, cho đến nay chưa một lần bị mất hay gián đoạn dữ liệu. Dù càng lúc càng cải tiến phát triển giải pháp và mở rộng toàn cầu, nhưng vấn đề an toàn và bảo mật dữ liệu luôn được đặt lên hàng đầu. Dù vậy, công tác kết xuất dữ liệu lưu trữ riêng là một công việc định kỳ thường xuyên nên làm, giúp người quản trị yên tâm trong quá trình vận hành hệ thống.

Tư vấn sử dụng SmartSheet

LƯU TRỮ BẢNG TÍNH

* Đăng nhập hệ thống SmartSheet, vào trực tiếp Sheet cần lưu trữ dữ liệu.
* Chọn Menu: File / Export / Export to Microsoft Excel.
* Chọn ỗ đĩa để lưu trữ.


LƯU TRỮ FILE ĐÍNH KÈM THEO BẢNG TÍNH

* Chọn biểu tượng kẹp giấy Attachments (Thanh Menu bên phải bảng tính).
* Chọn tích dấu vào ô Actions để đánh dấu toàn bộ file đính kèm tên bảng tính.
* Mở menu Actions chọn Downloat file.
* Chọn ỗ đĩa lưu trữ theo bảng tính trên.

LƯU Ý
* Sheet bị xóa có thể tìm lại tại mục Deleted items và phục hồi.
* Dòng, cột trong Sheet bị xóa, sau khi save thì không thể phụ hồi.
* Nội dung trong các Ô của Sheet bị xóa, hoặc ghi đè, thì mở lịch sử Ô đó xem lại.

SmartSheet

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

> SmartSheet là gì – Giải pháp quản trị trên thiết bị di động.
> Phần mềm quản lý nhân sự – Giải pháp mùa Covid.
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

Chưa có bình luận

Comments are closed.