Thiết lập báo cáo trực tuyến số liệu HCNS

Thiết lập báo cáo trực tuyến số liệu HCNS

Thiết lập báo cáo trực tuyến số liệu HCNS

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP BÁO CÁO SỐ LIỆU HCNS

Một báo cáo tổng thể về hoạt động hành chính nhân sự là điều cần thiết giúp người đứng đầu tổ chức đáng giá và ra quyết định có liên quan đến chi phí hành chính, nhân sự. Hơn thế nữa phải là một báo cáo trực tuyến, thực tế trên số liệu được cập nhật hàng ngày, mới có thể đánh giá xác thực vấn đề đang diễn ra trong tổ chức của bạn.

Chúng tôi chia sẻ đến bạn những kinh nghiệm thực tiễn về thiết lập bảng quản trị vận hành theo yêu cầu của công ty mà bạn mong muốn.

Quản trị HCNS trực tuyến ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC TẠI ĐƠN VỊ

TỔ CHỨC THEO ĐẶT HÀNG TẠI ĐƠN VỊ

* Thời gian huấn luyện 180 phút.
* Địa điểm tại đơn vị đặt hàng.
* Ngày giờ do đơn vị đăng ký sau khi thống nhất.
* Khóa miễn phí cho đơn vị đang sử dụng SmartSheet.

YÊU CẦU CHUẨN BỊ
* Thành phần gồm: Trưởng phòng hành chính, nhân sự; Admin Licence SmartShetet; Nhân viên HCNS.
* Phân bổ tài nguyên: phân tích số liệu từ bảng lương, chấm công, hồ sơ nhân sự, chi phí hành chính.
* Phòng họp có laptop và máy chiếu.
* Thực hành trực tiếp trên laptop.

Khôi Nguyên – Trung tâm & Giải pháp

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ
> Free 30 ngày dùng thử giải pháp quản trị 4.o
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

Chưa có bình luận

Comments are closed.