Giải pháp đồng bộ hóa bảng lương với chấm công, nghỉ phép, BHXH và nhân sự

Giải pháp đồng bộ hóa bảng lương với chấm công, nghỉ phép, BHXH và nhân sự

Giải pháp đồng bộ hóa bảng lương với chấm công, nghỉ phép, BHXH và nhân sự

Khóa huấn luyện cập nhật giải pháp 2020
Đồng bộ hóa bảng lương với chấm công, nghỉ phép, BHXH và nhân sự

Khóa huấn luyện dành cho các doanh nghiệp đang sử dụng SmartSheet Đăng ký tham dự trực tuyến

MỤC ĐÍCH

1. Chấm công và đăng ký nghỉ phép, sau khi nhân viên chấm công hoặc dăng ký được phê duyệt, sẽ tự động cập nhật vào bảng tính lương tháng.

2. Thiết lập kiểm soát chéo theo dõi riêng trích nộp BHXH với bảng tính lương tháng, hạn chế sai sót giữa trích đóng thực tế với với trích nộp trên bảng lương.

3. Cập nhật biến động hồ sơ nhân sự, khắc phục chi lương những nhân viên đã nghỉ việc.

CHUẨN BỊ

1. Cần 05 Sheet thiết lập: bảng tính lương, bảng chấm công, bảng đăng ký nghỉ phép, bảng theo dõi BHXH và bảng hồ sơ nhân sự.
2. Đồng bộ danh sách nhân viên toàn doanh nghiệp hoặc chi nhánh.
3. Đăng ký, đặt lịch hẹn thời gian và được phản hồi xác nhận tham gia trực tuyến.
4. Thành viên tham gia sẽ được phân quyền vào hệ thống SmartSheet mẫu, nghiên cứu trước để chuẩn bị các Sheet mẫu tương ứng, hoặc điều chỉnh các Sheet đang áp dụng tại doanh nghiệp.
5. Kết nối huấn luyện trực tuyến qua Skype theo thời gian được xác lập.

Bứt phá ngoạn mục trong sự làm việc nhóm và kiểm soát dữ liệu minh bạch – SmartSheet.

Thời lượng đào tạo/huấn luyện: 30 phút.

SmartSheet – Khôi Nguyên

“Quyền năng SmartSheet về quản trị hành chính là không cần bàn thảo, bởi nó đã xử lý mọi vấn đề ngõ ngách của công việc này.”

 

Chưa có bình luận

Comments are closed.