Đề xuất thiết bị và phê duyệt trực tuyến

Đề xuất thiết bị và phê duyệt trực tuyến

Đề xuất thiết bị và phê duyệt trực tuyến

Khóa huấn luyện cập nhật giải pháp 2020
Đề xuất cấp phát thiết bị thi công và phê duyệt trực tuyến
(Quản trị cho mọi loại hình kho)

Khóa huấn luyện dành cho các doanh nghiệp đang sử dụng SmartSheet Đăng ký tham dự trực tuyến

MỤC ĐÍCH

1. Theo dõi trực tuyến nhập xuất tồn tại công trình. Đề xuất cấp phát và kiểm tra tồn kho, phê duyệt nhanh chóng.

2. Kiểm soát cấp phát theo định mức kế hoạch vật tư thiết bị thi công.

3. Lập nguyên tắc cấp phát để đạt đến tính chuyên nghiệp, tự động điều phối cấp phát giữa các thủ kho và theo dõi cấp phát mọi lúc mọi nơi.

CHUẨN BỊ

1. Cần 03 Sheet thiết lập: bảng theo dõi nhập xuất công trình, bảng theo dõi nập xuất kho tổng và bảng đề xuất cấp phát thiết bị.
2. Đồng bộ danh mục vật tư thiết bị toàn doanh nghiệp.
3. Đăng ký, đặt lịch hẹn thời gian và được phản hồi xác nhận tham gia trực tuyến.
4. Thành viên tham gia sẽ được phân quyền vào hệ thống SmartSheet mẫu, nghiên cứu trước để chuẩn bị các Sheet mẫu tương ứng, hoặc điều chỉnh các Sheet đang áp dụng tại doanh nghiệp.
5. Kết nối huấn luyện trực tuyến qua Skype theo thời gian được xác lập.

SmartSheet giúp bạn xóa bỏ các thủ tục giấy, chuyển file, mà chỉ còn phê duyệt lưu trữ trên hệ thống.

Thời lượng đào tạo/huấn luyện: 30 phút.

SmartSheet – Khôi Nguyên

“Quyền năng SmartSheet về quản trị hành chính là không cần bàn thảo, bởi nó đã xử lý mọi vấn đề ngõ ngách của công việc này.”

 

 

Chưa có bình luận

Comments are closed.