Chăm sóc khách hàng Công ty/Văn phòng Luật

Chăm sóc khách hàng Công ty/Văn phòng Luật

Chăm sóc khách hàng Công ty/Văn phòng Luật

Khóa tư vấn dùng thử SmartSheet cho Công ty/Văn phòng Luật Đăng ký tư vấn và dùng thử

CÁCH NÀO ĐỂ BẠN QUẢN LÝ VỤ VIỆC CỦA KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN?

– Cập nhật thông tin, tài liệu, văn bản của vụ việc đã và đang diễn ra.
– Lên kế hoạch thời gian tìm kiếm thông tin chứng cứ.
– Sắp xếp giao việc nhóm giúp việc và nhận báo cáo.
– Đính kèm những tài liệu vụ việc, văn bản pháp luật liên quan.
– Tự động gửi email nhắc việc nhóm và nhận thông tin mới vừa cập nhật của thành viên nhóm.

SmartSheet, hệ thống hóa toàn bộ các sự việc và tài liệu đính kèm, các ý kiến, tư liệu liên quan. Nhanh chóng giúp bạn phân tích và truy cập mọi lúc khi làm việc với khách hàng, hoặc đang lúc diễn ra tại phiên tòa.

SMARTSHEET BẮT ĐẦU RA SAO?

* Từ những dữ liệu giấy tờ lưu trữ, sổ sách ghi chép về khách hàng, hoặc dữ liệu Excel lưu trữ trên máy tính. Sẽ được hệ thống lại và ghi nhận trên SmartSheet một cách khoa học, ngắn gọn đầy đủ nhất. Để bạn có thể truy cập mọi lúc thông tin về vụ việc, sự kiện, khách hàng…
* Lập kế hoạch, mục tiêu công việc và giao nhiệm vụ nhóm giúp việc.
* Đánh giá kết quả từng giai đoạn mục tiêu đạt được.

“Giải pháp quản trị 4.o – Thêm Quyền năng cho các Luật sư”.
Giao diện thân thiện, có thể sử dụng tốt trên Smartphone.
Thời lượng đào tạo/huấn luyện: 20 phút trực tiếp và hỗ trợ 24/24.

SmartSheet – Khôi Nguyên

 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Chưa có bình luận

Comments are closed.