HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP PROJECT
QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỰC TUYẾN TRÊN SMARTSHEE

Nhà quản trị, bạn gặp khó khăn trong việc di chuyển đến địa điểm làm việc, dự án, công trường… hoặc bạn cần báo cáo thường xuyên và hàng ngày từ các kỹ sư đang giám sát các hạng mục mà bạn theo dõi phụ trách và bạn không có điều kiện thường xuyên có mặt trực tiếp.

Chúng tôi giúp bạn thiết lập tiến độ dự án thi công xây dựng trên SmartSheet, hoặc từ các bảng MS Project đang thi công sẽ được đưa lên nền SmartSheet trực tuyến. Từ đây sẽ giúp cho bạn quản trị điều hành trực tuyến một cách chuyên nghiệp.

Tập huấn trực tuyến qua ZOOM (09 giờ 13/3/2021, thứ 7) ĐĂNG KÝ THAM GIA

 

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

* Thời gian 60 phút, bắt đầu lúc 9 giờ ngày 13/3 (thứ 7).
* Địa điểm tự do, trực tuyến qua ứng dụng ZOOM (nhận được link qua email đăng ký).
* Khóa miễn phí cho đơn vị đang sử dụng SmartSheet.

YÊU CẦU CHUẨN BỊ
* Đối tượng tham dự: Trưởng phòng kỹ thuật, quản lý dự án; Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng; Admin Licence SmartShetet.
* Xây dựng trực tiến độ một hạng mục ngắn trên MS Project, hoặc trên Excel.
* Thực hành trực tiếp trên laptop, iOS, Android.

MotDo.Vn

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ
> Free 30 ngày dùng thử giải pháp quản trị 4.o
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

Chưa có bình luận

Comments are closed.