Free 30 ngày dùng thử giải pháp quản trị 4.o

Free 30 ngày dùng thử giải pháp quản trị 4.o
Featured

Free 30 ngày dùng thử giải pháp quản trị 4.o

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI CHO CÁC BẠN THẤY HIỆU QUẢ CỦA GẢI PHÁP SMARTSHEET

  • Một cam kết không làm thay đổi những gì hệ thống bạn đang có.
  • Sự tuyên thệ về bảo mật thông tin là đạo đức nghề nghiệp hàng đầu của Chúng tôi.
  • Bạn sẽ thấy sức mạnh của giải pháp công nghệ ứng dụng SmartSheet trong quản trị, tức thời.
Thiết lập hệ thống quản trị vận hành trên SmartSheet là vận dụng công nghệ cấp cao, tùy biến với yêu cầu và năng lực bộ máy nhân sự hiện có.

NHỮNG GÌ BẠN SẼ CÓ TRONG 30 NGÀY

  • Văn thư, lưu trữ: Tổ chức sắp xếp, luân chuyển văn thư, phê duyệt tự động và lưu trữ, truy lục trực tuyến không giới hạn địa điểm, thời gian.
  • Quy trình, biểu mẫu: Xây dựng hệ thống quản lý các quy trình, biểu mẫu theo phương thức ISO và đáp ứng yêu cầu tra cứu, truy cập trực tuyến.
  • Chấm công và đăng ký phép: Cung cấp giải pháp phê duyệt phép trực tuyến và chấm công báo cáo số liệu nhân sự làm việc trong ngày của phòng ban, dự án.
  • Tiền lương, bảo hiểm: Hỗ trợ hoàn thiện bảng lương theo quy định pháp luật và đưa ra giải pháp tương tác làm bảng lương. Kiểm soát công việc trích đóng bảo hiểm bắt buộc và nhân viên nghỉ việc trong công tác làm bảng lương.
  • Hồ sơ nhân sự, tuyển dụng: 100 nhân viên hay 1.000 nhân viên, bạn chỉ cần 3 cú chạm trên điện thoại là biết rõ thông tin và ra quyết định về nhân sự. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 1 thủ thuật SmartSheet để ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến qua mạng xã hội.

“Hãy trải nghiệm giải pháp quản trị 4.o Thân thiện & Quyền năng cho bạn”.

Thời lượng đào tạo/huấn luyện: 30 phút trực tiếp và 24 giờ gián tiếp và mạng xã hội.

SmartSheet – Khôi Nguyên

Course Intro Video

Chưa có bình luận

Comments are closed.