Chính sách bảo mật

Thành công của chúng tôi được xây dựng trên sự tin tưởng của bạn

Khôi Nguyên phát triển giải pháp quản trị trên nền tảng SmartSheet, một ứng dụng thân thiện hàng đầu phiên bản quốc tế. Chúng ta không thể can thiệp sửa đổi hoặc xâm nhập dữ liệu từ bên ngoài, khi bạn sử dụng SmartSheet mà không phân quyền, bởi nó được bảo mật cấp quốc tế toàn cầu. Có nghĩa rằng khi bạn được cấp License thì đồng nghĩa bạn đang nắm toàn quyền hệ thống và cơ sở dữ liệu tạo ra, không ai có thể can thiệp khi bạn chưa phân quyền họ vào hệ thống của bạn.

Bảo vệ

Giữ dữ liệu của bạn an toàn là công việc quan trọng nhất. Smartsheet được xây dựng từ đầu với các yêu cầu và giao thức bảo mật nghiêm ngặt để bảo mật dữ liệu của bạn, cung cấp cho bạn quyền kiểm soát quyền truy cập của người dùng và cung cấp cho bạn các phương pháp để chia sẻ thông tin trong và ngoài tổ chức một cách an toàn.

Riêng tư
Khi bạn sử dụng Smartsheet, bạn sở hữu và kiểm soát dữ liệu của mình. Tại Smartsheet, chúng ta hiểu rằng bạn đang giao phó cho SmartSheet tài sản quý giá nhất của bạn: dữ liệu của bạn. Đó là lý do tại sao SmartSheet bảo vệ dữ liệu khách hàng với sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ sở hạ tầng và quy trình và SmartSheet cam kết cung cấp một nền tảng an toàn tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt.

Tuân thủ

Dành ít thời gian hơn để lo lắng về việc tuân thủ và có nhiều thời gian hơn để điều hành doanh nghiệp của bạn. Smartsheet có khách hàng trên nhiều ngành công nghiệp. Tìm hiểu cách bảo mật, tính năng và công cụ cơ bản của Smartsheet có thể hỗ trợ việc bạn tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và quy định khác nhau.

Khả dụng

Một nền tảng được thiết kế và thử nghiệm khả năng phục hồi. Smartsheet cung cấp một dịch vụ an toàn và linh hoạt ở quy mô cho hơn 78.000 thương hiệu và hàng triệu nhân viên truyền thông trên thế giới.

Quản trị

Có quyền truy cập vào các điều khiển người dùng rộng rãi và khả năng hiển thị về cách tổ chức của bạn đang sử dụng Smartsheet. Dễ dàng quản lý Smartsheet trong tổ chức của bạn với các công cụ quản trị dữ liệu và tài khoản doanh nghiệp mạnh mẽ. Tận dụng các kiểm soát bảo mật toàn cầu để quản lý và kiểm toán quyền truy cập, quyền sở hữu và sử dụng, đặt quyền và bạn là người dùng trên quy mô toàn cầu.

SmartSheet – Khôi Nguyên