Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet

Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet

Bạn cần bao nhiều thời gian huấn luyện để một nhân viên thành thục những việc này:

  • Nội quy lao động, quy chế, quy định nội bộ.
  • Quy trình làm việc, giải quyết sự việc…
  • Các biểu mẫu nội bộ.
  • Hệ thống nhiệm vụ phòng ban và nhân viên.

Tất cả chỉ nằm trên giấy và truyền đạt!

Chúng ta nhận ra rằng, huấn luyện một nhân viên để biết và chủ động áp dụng thực hiện, hoặc đặt nhân viên vào hành động chỉ đi theo một dây chuyền nhất định.

SmartSheet áp dụng cách thức hai, đưa các nhiệm vụ thành dây chuyền để mọi nhân viên nhận ra công đoạn của mình, thực hiện tiếp theo hoặc phải xử lý.

Cách thức hoạt động của SmartSheet là thiết lập tùy biến để một nhân viên làm việc trên nó và yên tâm bởi những dữ liệu, kết quả luôn đi theo nhân viên mà có thể truy xuất mọi lúc mọi nơi. Nó được kết nối vào hệ thống làm việc chung, mọi biến động hay sự việc phát sinh được khai báo phản hồi về người có trách nhiệm xử lý.

SmartSheet đưa ra báo cáo như bức tranh tổng quan về công việc để bạn theo dõi toàn bộ diễn biến, can thiệp đều chỉnh kịp thời để đạt kết quả cao nhất.

Trong trường hợp bạn cần thay đổi nhân sự, thì chỉ cần thu hồi phân quyền và bổ sung nhân viên mới vào thực hiện tiếp tục. Đây còn là một trong những điểm mạnh của SmartSheet, giúp bạn an toàn dữ kiện và nhiệm vụ, không bị gián đoạn.

Giải pháp công nghệ không cần hỗ trợ của IT

SmartSheet – Khôi Nguyên