Tự động hóa báo cáo trực tuyến

Tự động hóa báo cáo trực tuyến

Một hình ảnh của nền tảng Smartsheet
hiển thị một bảng cho Cập nhật trạng thái báo cáo trực tuyến

Đăng ký tư vấn

Tôi thèm muốn nhiều thời gian hơn: nhiều thời gian hơn cho công việc quan trọng, nhiều thời gian hơn với vợ / chồng và con cái, nhiều thời gian hơn với bạn bè, nhiều thời gian hơn để làm việc và khỏe mạnh.

Tôi từng ghét phải báo cáo tình trạng công việc hàng tuần và cảm thấy như lãng phí thời gian. Thông thường, các báo cáo của tôi chỉ đơn giản là một liệt kê thu thập dữ liệu thủ công và vài ghi chép làm rõ thêm.

Vì vậy, tôi bắt đầu tìm cách để đơn giản hóa quy trình báo cáo và tiết kiệm thời gian bằng việc sử dụng Smartsheet.

Quy trình tự động là các giải pháp đơn giản giúp tôi và nhóm làm việc, tiết kiệm thời gian, giảm số lượng các cuộc họp đọc báo cáo, tạo sự thống nhất hơn về tần suất báo cáo của chúng tôi và cải thiện chất lượng dữ liệu.

Và những lợi ích từ việc này đã giúp chúng tôi có thêm thời gian tập trung vào các dự án bổ ích hơn và ít hơn vào các nhiệm vụ thủ công, lặp đi lặp lại báo cáo.

Tiết kiệm thời gian với cập nhật trạng thái trong Smartsheet

Xây dựng một bảng quản trị cập nhật tình trạng kết quả làm việc của nhóm hoặc bộ phận là rất có giá trị. Khi bạn thiết lập trang tính từ đầu hoặc từ một mẫu, hãy đặt nó theo mục tiêu số liệu theo mong muốn. Điều này làm cho tiến trình của nhóm bạn trở nên rõ ràng hơn, vì vậy bạn không cần lãng phí thời gian họp hội đơn thuận. Người báo cáo chỉ cần cập nhật kết quả bằng cách sử dụng trang tính và truy cập tiến trình của tất cả các nhiệm vụ công việc, dự án.

SmartSheet – Khôi Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

> Dùng tiền bạc để mua thời gian, dùng trí tuệ để đổi lấy biện pháp hiệu quả.
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

No Comments

Comments are closed.