Tại sao phải tuyển dụng cá nhân, mà không tuyển cả nhóm?

Tại sao phải tuyển dụng cá nhân, mà không tuyển cả nhóm?

Chỉ trong năm đến mười năm gần đây, các doanh nghiệp xây dựng đã không tuyển dụng riêng lẻ cho những công việc mang tính tập thể. Thay vào đó, tương lai hợp tác sẽ liên quan đến việc tuyển dụng toàn bộ các đội, các nhóm bao gồm nhiều độ tuổi và chuyên môn, mang lại sự đa dạng về kinh nghiệm và ý tưởng. Các nhóm chuyên môn này – như các đơn vị gia đình – sẽ đến với nhau vì một mục đích chung, và sẽ chuyển từ công ty này sang công ty khác.

Huấn luyện hội nhập cho một đội mà các thành viên đã đồng nhất, sẽ thiên về triển khai mục tiêu nhiều hơn. Trong quá trình làm việc tiếp theo sẽ điều chỉnh cập nhập văn hóa doanh nghiệp cho đội.

Có nhiều lợi ích từ ý tưởng cả nhóm này, bao gồm tăng cơ hội thành công của dự án. Cách làm việc của đội sẽ có thể đạt được sự thống nhất cao và họ có thể làm việc cùng nhau mang lại hiệu quả nhất.

Khi các nhóm người tập hợp lại để tập trung vào một dự án cụ thể, họ tập trung vào thực hiện và mang lại kết quả tốt nhất cho dự án, xóa đi tính cách cá nhân riêng lẻ. Các doanh nghiệp xây dựng đã và đang bắt đầu chuyển sang tư duy này, ngay cả khi họ chỉ đang lập kế hoạch đấu thầu dự án.

Có thể sẽ có nhiều thế hệ làm việc tại doanh nghiệp của bạn, hoặc tại dự án… Chúng ta tin rằng họ xem công việc, kết quả là mục tiêu phải đạt đến và không bị ràng buộc nhiều bởi thời gian, những quy định riêng biệt của doanh nghiệp.

Khi các doanh nghiệp chuyển sang tư duy săn lùng, tuyển dụng đội ngũ này, thì người lao động cũng cần thay đổi cách họ nghĩ về phát triển nghề nghiệp của mình. Phát triển mạnh làm việc theo dự án và tập trung vào nhóm, đội. Điều này có thể là một thách thức lớn để vượt lên.

Mặc dù có thể nản chí khi ở trong một môi trường làm việc không phù hợp, một khi bạn đã tìm thấy những người mà bạn hòa đồng, thì như thể bạn hài hòa với công việc của bạn.

Khi công nghệ phát triển và tự động hóa tăng lên – tất cả những thứ có thể giúp các nhóm làm việc hiệu quả hơn – mấu chốt của thành công tại nơi làm việc là kết nối được con người với công nghệ thân thiện – SmartSheet.

SmartSheet – Khôi Nguyên

Giải pháp công nghệ kiểm soát hành chính nhân sự không cần hỗ trợ IT