SmartSheet là gì? Giải pháp công nghệ làm việc theo nhóm

SmartSheet là gì? Giải pháp công nghệ làm việc theo nhóm

SmartSheet là gì? Đó là sự sắp xếp công việc của mọi người theo một ứng dụng công nghệ được bạn thiết lập tạo ra.
Một hệ thống quản trị được hình trên nền tảng SmartSheet, làm cho bạn linh hoạt hơn trong điều hành, mạnh mẽ có thể giúp bạn tiến nhanh hơn, thúc đẩy sự đổi mới và đạt được nhiều hơn nữa.

No Comments

Give a comment