SmartSheet là gì? Giải pháp tự động hóa các quy trình

SmartSheet là gì? Giải pháp tự động hóa các quy trình

SmartSheet là gì? Đó là một giải pháp tự động hóa các quy trình làm việc trên nền tảng SmartSheet.

Tăng tốc làm việc nhóm và tiết kiệm thời gian với quy trình làm việc tự động kết hợp nhiều tình huống và hành động. Tự động lặp đi lặp lại, các tác vụ thủ công như phê duyệt, cập nhật trạng thái và nhắc nhở. Dễ dàng thiết lập, quản lý và phần quyền truy cập với các thành viên nhóm trên các quy trình công việc bằng bảng tính trình chỉnh sửa trực quan.

SmartSheet – Khôi Nguyên

Khóa tư vấn dùng thử SmartSheet Đăng ký tư vấn và dùng thử

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
> Dùng tiền bạc để mua thời gian, dùng trí tuệ để đổi lấy biện pháp hiệu quả.
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

No Comments

Comments are closed.