SmartSheet, dưới góc nhìn những người đang sử dụng

SmartSheet, dưới góc nhìn những người đang sử dụng

Smartsheet là một nền tảng thực thi công việc với giao diện giống như bảng tính quen thuộc giúp các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các dự án trong thời gian thực. Nền tảng hợp tác cung cấp một loạt các công cụ quản lý dự án, chẳng hạn như quản lý tài liệu và tài nguyên, báo cáo dự án và theo dõi dòng thời gian.

Smartsheet giúp chuẩn hóa quy trình dự án, tăng tốc độ và cải thiện sự hợp tác với các tùy chọn phù hợp với sở thích công việc cá nhân. Theo dõi các dự án, quản lý tài nguyên và phân công nhiệm vụ để cải thiện khả năng hiển thị và hiệu quả công việc chung của dự án.

Sử dụng Smartsheet để truy cập thông tin và dữ liệu của bạn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với ứng dụng di động, tương thích với cả thiết bị Android và iOS. Chia sẻ thông tin với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan chính để giữ mọi người trên cùng một trang và sử dụng báo cáo và bảng điều khiển tự phục vụ để duy trì tính nhất quán giữa các dự án ở mọi quy mô và loại hình, từ phát triển phần mềm đến kế hoạch tiếp thị.

Divya from Kelley School of Business
“Rất dễ hiểu và sử dụng. Rất tích cực. Thật dễ dàng để học cách sử dụng, sử dụng và sau đó quay trở lại.
– Ưu: Tôi thích Smartsheet do sự dễ dàng mà tôi có thể làm quen với nó và muốn sử dụng nó sau đó.
– Nhược điểm: Không có gì đâu. Tôi không thể nghĩ bất cứ điều gì tiêu cực ngoài mong muốn nhiều người chấp nhận nó để tất cả chúng ta có thể sử dụng nó như một lựa chọn nền tảng chung.”

Nathalia from Expedia Group
“Công cụ mạnh mẽ và hiệu quả với gói tính năng. Do đó, đây là một ứng dụng hữu ích để điều tra hàng ngày về các nhiệm vụ được giao một cách thú vị.
– Ưu: Thiết kế biểu đồ Gantt thông qua nó giúp công việc trở nên hiệu quả và thú vị hơn để duy trì quy trình làm việc phù hợp. Ngoài ra, nó có rất nhiều mẫu cung cấp bố cục tốt cho công việc của tôi giúp tăng năng suất làm việc của tôi.
– Nhược điểm: Mỗi ngày trôi qua mang đến một bổ sung mới cho gói tính năng tiên tiến hơn bất kỳ sản phẩm nào khác. Nó đang tiến bộ từng ngày. Tôi không có gì để phàn nàn về nó.”

Kelsie from Frontline Group/Frontline Call Center, LLC
“Phần mềm SmartSheet. Nhìn chung, Smartsheet là một công cụ tuyệt vời để tạo, chỉnh sửa và quản lý khối lượng dữ liệu lớn, ngoài các giới hạn nhất định mà phần mềm có liên quan đến việc thay đổi / sắp xếp lại các bảng tính hiện có. Khi trước đây tôi làm việc ở phòng nhân sự, tôi đã phụ thuộc rất nhiều vào Smartsheet để theo dõi khối lượng lớn tài liệu phải hoàn thành hàng ngày. Smartsheet cũng hỗ trợ báo cáo bằng cách cho phép bạn định lượng hoặc thao tác dữ liệu ở mức độ giới hạn dựa trên thông tin được nhập.

– Ưu: Trước sáu tháng qua, tôi đã sử dụng Smartsheet hàng ngày để tạo, chỉnh sửa và quản lý một khối lượng lớn tài liệu cho vị trí của mình. Smartsheet rất đơn giản để sử dụng, dễ định dạng và tôi đặc biệt thích thực tế là bạn có thể nhanh chóng sắp xếp thông tin dựa trên các nhóm mục tiêu nhất định. Smartsheet cũng hoạt động giống như phần mềm chia sẻ của Google, nơi bạn có thể thêm những người dùng khác có thể xem, thay đổi hoặc tạo trang tính mới. Khả năng chia sẻ này rất hữu ích khi làm việc với một nhóm trong các dự án cụ thể hoặc trong một bộ phận công ty nhất định.

– Nhược điểm: Smartsheet có một số giới hạn nhất định về khả năng của phần mềm, chẳng hạn như thông tin chính mà bạn không thể chỉnh sửa hoặc thay đổi trong một trang cụ thể và không thể sắp xếp lại các cột hoặc hàng thông tin một cách dễ dàng. Bạn thực sự phải cẩn thận về thứ tự sắp xếp mọi thứ khi tạo một trang tính mới, bởi vì một khi được tạo ra, nó không dễ dàng thay đổi. Trong một số phần mềm khác tương tự như Smartsheet, chẳng hạn như Excel hoặc Google Sheets, việc sắp xếp lại thông tin này đơn giản hơn nhiều để thực hiện.”

SmartSheet – Khôi Nguyên (theo softwareadvice.com)

No Comments

Give a comment