Setup hệ thống quản lý chi phí dự án trực tuyến

Setup hệ thống quản lý chi phí dự án trực tuyến

Quản lý chi phí là tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về việc sử dụng các nguồn vốn và chi phí, từ đó đưa ra những quyết định về phân bổ, tăng giảm chi phí vào từng thời điểm của doanh nghiệp cho từng công trình, từng hạng mục thi công.

Quản lý chi phí dự án trực tuyến Đăng ký tư vấn

Đó là một công cụ 4.0 để giúp bạn quản lý trực tuyến chi phí dự án, với số thực biến động hàng ngày từ công trường đến phòng ban, giúp bạn ra quyết định kịp thời bằng điều tiết nguồn vốn, xoay chuyển tình thế dự án để mang lại hiệu quả cao nhất, hoặc hạn chế rủi ro thấp nhất.

Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn công cụ này, SmartSheet – ứng viên cho giải pháp hữu hiệu nhất quản lý chi phí, bởi giao diện và cách dùng thân thiện, hoán chuyển linh động, đặc biệt cho bạn sự quản trị trực tuyến và đẳng cấp, chia sẽ đến nhiều thành viên, cập nhât, báo cáo, giao tiến độ, giao ngân sách, hoàn thành…

Vì sao SmartSheet được đánh giá là một công cụ quản lý dự án hữu hiệu nhất hiện nay trong lĩnh vực quản lý dự án (?).

  • Thứ nhất là nó cho phép bạn xây dựng công cụ làm việc cho nhân viên liên quan đến chuỗi chi phí dự án: Kỹ sư hiện trường, QS, thư ký, thủ kho, kế toán công trình… Không chỉ giúp cho nhân viên làm việc hiệu quả mà còn là cơ sở dự liệu trực tuyến trên Bảng điều khiển chi phí ngân sách dự án.
  • Thứ hai là nó tạo ra Bảng điều khiển quản trị trực tuyến cho phép liên kết để tính toán chi phí thực thi công tại từng thời điểm. Điều này hỗ trợ tốt cho người quản lý được nhiều dự án và có thể làm việc bất kể ở đâu cũng có thể kiểm soát tốt từng dự án.

Ngoài ra một dự án không chỉ dừng lại ở theo dõi tiến độ, chi phí mà các vấn đề khác phải quan tâm như: hồ sơ pháp lý dự án, hợp đồng AB, BB’, nhân sự, lưu chuyển và kiểm soát khối lượng hạng mục thi công… SmartSheet điều có thể giúp bạn làm tốt tất cả việc này hơn các phần mềm khác cùng lĩnh vực dự án.

Điều gì làm bạn hay doanh nghiệp bạn chần chừ khi chưa áp dụng một công cụ quản lý dự án nào mà không chọn SmartSheet. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện tốt hệ thống quản lý của doanh nghiêp bạn khi được chọn.

SmartSheet – Khôi Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

> Dùng tiền bạc để mua thời gian, dùng trí tuệ để đổi lấy biện pháp hiệu quả.
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

 

No Comments

Comments are closed.