Quản lý Nhân sự, Tiền lương trên 1.000 người

Quản lý Nhân sự, Tiền lương trên 1.000 người

Doanh nghiệp/Trưởng phòng HCNS không thể lệ thuộc hoặc để mất kiểm soát bởi nhân viên tính lương cho hơn 1.000 người trên bảng Excel. Phần mềm quản lý Nhân sự bằng công cụ SmartSheet sẽ giúp doanh nghiệp khắc phục điều trên.

Mặc dù công năng Excel có thể nói là xuất sắc, xử lý mọi vấn đề phát sinh yêu cầu thay đổi trên bảng lương. Nhưng rủi ro từ sử dụng ứng dụng này là cơ sở dữ liệu được quản lý bởi một nhân viên, sự chép file qua lại có thể làm mất dữ liệu hoặc virrut dẫn đến file bị khóa.

Phầm mềm quản lý nhân sự SmartSheet thực hiện được nhiều công năng, trong đó có việc quản lý chi lương là giải pháp hiệu quả phát triển thế mạnh của Excel và đưa dữ liệu lên điện toán đám mây, trực tuyến, chia sẻ kiểm soát và lưu trữ bảo mật an toàn cho doanh nghiệp. Sự thiết lập hệ thống bảng lương với phần mềm quản lý nhân sự SmartSheet là tùy biến theo yêu cầu và quy định về chính sách riêng của doanh nghiệp. Giúp cho doanh nghiệp quản trị toàn bộ chính sách theo mục tiêu của mình.

Đăng ký tư vấn SmartSheet

HIỆU QUẢ TỪ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ SMARTSHEET

1. Báo cáo trực tuyến tiền lương hàng ngày.
2. Lập kế hoạch và kiểm soát chi phí lương trong năm.
3. Giao việc, đánh giá hiệu quả công việc trực tiếp trên bảng lương.
4. Phân quyền kiểm soát bảng lương trực tuyến.
5. Hoán chuyển nhiệm vụ không cần bàn giao.

Với phần mềm quản lý nhân sự – SmartSheet thì giao diện thân thiện, dễ dùng, dễ truyền đạt huấn luyện sử dụng theo hiệu ứng dây chuyền. Đồng thời chuyển đổi dễ dàng hệ thống dữ liệu làm việc hiện tại sang cách thức quản trị SmartSheet.

Giải pháp công nghệ quản trị không cần hỗ trợ của IT
SmartSheet – Khôi Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

> SmartSheet là gì?
> Top 10 phần mềm quản trị tốt nhất trên thế giới.
> SmartSheet, giải pháp công nghệ làm việc nhóm.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

No Comments

Comments are closed.