Phòng họp không giấy

Phòng họp không giấy

Nhà kế toán thì chọn khấu hao và phân bổ vào từng dự án cho đến khi khấu hao hoàn thành. Điều này thường tạo ra xung đột với Nhà quản lý dự án về tính hợp lý – công bằng, bởi giá trị khấu hao còn lại với giá trị sử dụng của thiết bị.

Giải pháp công nghệ kiểm soát hoạt động hành chính nhân sự không cần IT

Nhà quản trị Hành chính nhân sự (HR) không rành về công nghệ thông tin thì là một trở ngại lớn trong công tác hỗ trợ điều hành hoạt động chung của doanh nghiệp. Bạn sẽ không thể đưa ra giải pháp công nghệ để khắc phục hay thúc đẩy hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh, bởi những hiểu biết hạn chế về cách thức thiết lập, vận hành của công nghệ ứng dụng.

Điều rất bực bội nhất khi sử dụng các phần mềm hay thiết bị máy tính cố định, lúc gặp sự cố kỹ thuật thì phải cần đến sự hỗ trợ của IT. Gián đoạn công việc, mất dữ liệu, bị lộ thông tin… là những lo lắng có thể xảy ra của Nhà quản trị HR.

Nếu không có giải pháp công nghệ thì khi triển khai một hoạt động, một chi nhánh, hay dự án, thì bạn phải huy động nhân lực để thực hiện các công việc như sắp xếp, thiết lập quy trình, huấn luyện thực hiện, quảng bá… Thay vào đó bạn chỉ cần sao y toàn bộ hệ thống nhánh trên công nghệ ứng dụng để thiết lập nhanh cho chi nhánh hay dự án mới.

Bởi sự thân thiện của SmartSheet, giúp cho người thủ kho công trình dễ dàng thực hiện mọi lúc, cung cấp được dữ liệu tực tuyến đến Ban chỉ hay và quản lý dự án. Kịp thời điều phối, chuyển trả để giảm chi phí thuê.

Và từ đó, với hệ thống chuyên nghiệp được thiết lập, doanh nghiệp của bạn không cần chờ báo cáo thống kê, bởi bạn có thể theo dõi hàng ngày, hàng giờ. Ban có thể quyết định điều chuyển thủ kho qua công trình khác mà không cần lo lắng công tác bàn giao.

Nhà tài chính thì chọn đầu tư thiết bị và tính giá thuê cho tất cả các công trình có nhu cầu. Bởi các dự án có ngân sách thiết bị, Công trình chủ động chọn lựa thiết bị thuê bên trong hoặc bên ngoài. Họ chỉ cần quản lý doanh thu cho thuê, chi phí đầu tư và bảo dưỡng.

Cách thức thực hiện

Chúng tôi sẽ đồng bộ hóa danh mục toàn bộ thiết bị để tên gọi được chính xác.

Chỉ có thể là SmartSheet trong thời gian nhanh nhất cho 1 ngày thiết lập và không hơn 2 ngày kiểm kê toàn bộ thiết bị công trình. Từ đây, hệ thống quản lý thiết bị đc được chuyên nghiệp hóa.

SmartSheet – Khôi Nguyên

No Comments

Give a comment