Phần mềm quản lý nhân sự – Giải pháp mùa Covid

Phần mềm quản lý nhân sự – Giải pháp mùa Covid

Qua mùa Covid chúng ta mới thấy sự quan trọng của những phần mềm quản lý nhân sự, đồng thời có sự thay đổi tư duy về quản lý và điều hành công việc tiết kiệm thời gian, chi phí cho công ty và nhân viên. Chỉ có phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến như SmartSheet sẽ giúp công tác quản trị của tổ chức bạn lên một tầm nhìn mới.

Hệ thống hóa dự liệu di chuyển theo quá trình phát triển công ty

Làm sao để chúng ta có thể hệ thống hóa toàn bộ những quy định nội bộ, những pháp lý, quy trình, biểu mẫu… một cách khoa học và theo công ty “đi” khắp mọi nơi, cũng như đáp ứng mọi yêu cầu của nhân viên làm việc ở mọi nơi. Đưa công nghệ thông tin vào công tác quản trị hệ thống, quản trị nhân sự là giải pháp duy nhất mà không có thay thế nào khác tốt hơn.

Ta nhầm nghĩ đơn thuần rằng, phần mềm quản lý nhân sự là quản trị danh sách lý lịch nhân viên, chấm công, hơn chút nữa là tính lương, chấm hết. Ngày nay với yêu cầu quản trị nhân lực của một công ty không còn đơn thuần, các phần mềm quản lý nhân sự đã phát triển cao hơn, áp dụng nhiều giải pháp mới, đưa phần mềm lên trực tuyến, quản trị công việc, đáp ứng yêu cầu đánh giá nhân viên chuyên nghiệp hơn, đồng thời phải hỗ trợ không giới hạn để nhân viên và người quản lý hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra. 

Giải pháp từ SmartSheet – Phần mềm Quản lý nhân sự trực tuyến

SmartSheet là gì? Đó là một công cụ trực tuyến, giúp chúng ta giải quyết những gì vấn đề hàng ngày, phát sinh từ hoạt động doanh nghiệp, một cách thuận tiện, chuyên nghiệp. Hệ thống hóa toàn bộ hoạt động, dữ liệu đi theo quá trình phát triển của doanh nghiệp.

1.Quản trị nhân sự và tiền lương.
2.Quản trị và lưu trữ văn bản trực tuyến.
3.Giao việc nhóm, tự động nhắc việc.
4.Truy xuất các quy trình, biểu mẫu.
5.Quản trị nhập xuất kho hàng.
6.Quản trị chăm sóc khách hàng.
7.Kiểm soát chi phí hạng mục, dự án.

Mùa Covid qua đi, hoặc một mùa tương tự Covid quay lại, là có thể!

Phầm mềm quản lý nhân sự – SamrtSheet, sẽ giúp công ty bạn uyển chuyển trong mọi tình thế. Nhân viên chỉ cần online là như thấy Công ty đang có mặt trên hệ thống máy tính. Nhận nhiệm vụ, báo cáo, tranh luận… diễn ra một cách thuận lợi. Đánh giá kế hoạch, điều chỉnh chiến lược trên những dự liệu hàng ngày của nhóm làm việc. Những bảng quản trị cập nhật số liệu, kết quả một cách vô hình báo cáo trực tuyến để người lãnh đạo theo dõi ra quyết định một các kịp thời, hiệu quả.

Quan trọng nhất là khi tiếp cận phần mềm quản lý nhân sự – SmartSheet, thì bạn có thể tùy biến, thiết lập lại, bổ sung liên tục theo cách quản trị riêng của mình, mà không cần IT hỗ trợ.

SmartSheet – Khôi Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

> SmartSheet là gì – Giải pháp quản trị trên thiết bị di động.
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

No Comments

Comments are closed.