SmartSheet: Duyệt nghỉ phép trên điện toán đám mây

SmartSheet: Duyệt nghỉ phép trên điện toán đám mây

Hãy loại bỏ đi cơ chế làm đơn xin nghỉ phép và duyệt phép bằng giấy đã tồn tại mấy thập kỷ qua, đi từ cơ chế bao cấp ra đến thị trường vào 4.0 mà vẫn còn tôn tại, chiếm đi không ít thời gian và những tính toán không mang lại hiệu quả làm việc.

Mỗi năm, mỗi nhân viên có tổng số ngày phép nhất định. Tùy chọn đăng ký nghỉ phép và được cấp phê duyệt trực tuyến trên SmartSheet. Nhân viên có thể nghỉ nhiều hơn, khi vượt tổng số ngày được nghỉ phép trong năm thì chuyển qua nghỉ không lương. Làm thế nào để kiểm soát hiệu quả việc này – SmartSheet.

SmartSheet sẽ giúp nhân viên bạn quản lý chặt chẽ với mục quản lý phép và thoải mái cho mọi người khi chủ động và theo dõi được ngày nghỉ của mình.

SmartSheet – Khôi Nguyên

No Comments

Give a comment