Loại bỏ sự hỗn độn từ email và bảng tính dữ liệu chết

Loại bỏ sự hỗn độn từ email và bảng tính dữ liệu chết

Với Smartsheet, chúng tôi có thể sắp xếp lịch trình của chúng tôi, làm cho chúng có nhiều chức năng hơn và cuối cùng thay đổi cách làm việc của chúng tôi. Vào mùa hè năm 2017, chúng tôi đã bắt đầu sử dụng các thông báo để giảm đáng kể hoặc loại bỏ sự lộn xộn của email. Tôi không còn bị xiềng xích vào email. Nó thực sự cách mạng hóa bộ phận của chúng tôi.

Becky Wardlaw – Quản lý dự án, tổ chức xuất bản toàn cầu.

Cần tập trung vào những gì thực sự quan trọng

Đó là công việc của bạn để thúc đẩy kết quả kinh doanh có tác động đáng kể. Nhưng khi bạn bị chôn vùi dưới một loạt email, bảng tính, cuộc họp, nhập dữ liệu lặp đi lặp lại và như những cơn ác mộng mà cần có khối lượng lớn về thời gian để có thể hoàn thành mọi việc. Dưới đây là một cái nhìn về những gì làm bạn chậm lại và ngăn bạn làm việc tốt nhất của bạn – và làm thế nào bạn có thể vượt lên trên sự hỗn loạn và đạt được nhiều hơn nữa.

SmartSheet – Khôi Nguyên