Đối với các Nhóm làm việc nhỏ hay lớn

Đối với các Nhóm làm việc nhỏ hay lớn

Cho dù bạn có một nhóm 100 người, 5.000 người hoặc 100.000 người, Chúng tôi mang đến cho bạn Smartsheet để giúp bạn làm việc tốt hơn và nhanh hơn. Bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát, nhanh chóng vào các nhiệm vụ trên toàn bộ dự án, công việc. Nó cho khả năng hiển thị, trách nhiệm và hiểu biết được liên tục.

SmartSheet, một ứng dụng thân thiện với mọi đẳng cấp và trình độ nhận thức. Sẽ giúp cho tổ chức bạn kiểm soát tiến trình công việc với những quyết định kịp thời.

Bạn cũng có thể tích hợp nền tảng này với các hệ thống kinh doanh và ứng dụng đám mây hiện có của mình, như Microsoft ® Office 365 ®, Google G Suite, Box, JIRA, Salesforce ® và nhiều hơn nữa.

Giờ đây, bạn có thể tạo sự hợp tác liền mạch, an toàn trong các quy trình kinh doanh của mình.

SmartSheet – Khôi Nguyên

No Comments

Give a comment