KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến

KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến

Khi một tổ chức đã phân tích nhiệm vụ của mình và xác định các mục tiêu của mình, nó cần đo lường tiến trình hướng tới các mục tiêu đó. Và KPIs cung cấp một công cụ đo lường.

Yêu cầu

– Để đưa SmartSheet hỗ trợ đánh giá đo lường theo KPI, thì doanh nghiệp của bạn đã được tư vấn hoặc đang triển khai KPI.

– Có mục tiêu cấp doanh nghiệp, phòng ban và cụ thể hóa mục tiêu ra nhiệm vụ nhân viên.

Giải pháp từ SmartSheet

1. Thiết lập bảng nhiệm vụ công việc trực tuyến, giúp cho người quản lý giao việc và đánh trọng số, đồng thời giúp cho nhân viên theo dõi và cập nhật nhiệm vụ phát sinh, báo cáo kết quả có thể thêm hình ảnh, tài liệu để minh họa nhiệm vụ hoàn thành.

2. SmartShet hệ thống các mô tả nhiệm vụ nhân viên và phòng ban, thiết lập ngân hàng KPI cho từng vị trí, làm cơ sở dữ liệu trực tuyến để mọi nhân viên có thể truy xuất, tham khảo, đăng ký vào bảng KPI nhiệm vụ của mình.

KPI, 60% doanh nghiệp bỏ cuộc từ năm thứ 1, đến năm thứ 2 là 80%. Sau 3 năm chỉ còn <5% thực hiện. Một trong những nguyên nhân triển khai không thành công là phương pháp đánh giá xác nhận qua giấy, điều này lặp đi lặp lại hàng tháng dẫn đến xuất hiện sự “chán ngấy” rồi đánh giá qua loa, dẫn đến hiệu quả không như mong muốn, KPI phá sản.

3. Thuật toán được thiết lập theo cách thức và quy trình đánh giá của doanh nghiệp, giúp cho người quản lý và nhân viên dễ dàng cập nhật nhiệm vụ, báo cáo công việc. Hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả và trích xuất dữ liệu về báo cáo tổng thể toàn doanh nghiệp. Các hoạt động này được thực hiện trên mọi thiết bị di động, máy tính bảng, laptop, PC và phạm vi làm việc, theo dõi toàn cầu.

Nhiệm vụ còn lại của HR

– Tích hợp kết quả theo tỉ lệ % vào bảng tính lương.
– Hiển thị đánh giá KPI và lương trên hệ thống cho từng nhân viên.

SmartSheet – Khôi Nguyên

Giải pháp công nghệ kiểm soát dự án không cần hỗ trợ IT

 

BẢNG ĐÁNH GIÁ KPI TRỰC TUYẾN