Kiểm soát sao cho không chi lương nhầm người đã nghỉ việc

Kiểm soát sao cho không chi lương nhầm người đã nghỉ việc

Một kết quả khảo sát từ 100 nhân viên chính sách tính lương hàng tháng thì có đến 90% trả lời rằng đều có sai sót. Trong đó sai sót chi nhầm người đã nghỉ việc chiếm khoảng 0,02%. Đáng ngại là việc thu hồi khoản tiền chi nhầm này gặp nhiều khó khăn và thường công ty xử nhân viên chính sách phải bồi thường.

Làm sao để khắc phục việc chi nhầm này?

Giải thích theo thủ thuật Excel là chúng tôi thiết lập trên SmartSheet liên kết 3 sheet: 1.Nhân sự, 2.Bảo hiểm xã hội và 3.Lương. Nhân viên có nhiệm vụ nào thì được phân quyền thao tác trên sheet đó. Nhân viên tính lương và người phê duyệt sẽ thấy được trên sheet Lương những trường hợp đã nghỉ việc, hoặc chuẩn bị nghỉ việc mà được ghi nhận trên sheet Nhân sự liên kết qua.

SmartSheet được lưu trữ trên điện toán đám mây nên có thể làm việc, thao tác bất kể nơi đâu trên cùng một dữ liệu dùng chung.

Với SmartSheet, doanh nghiệp của bạn có thể khắc phục được những sai sót trong công tác tính lương, đồng thời kiểm soát đối chiếu được số liệu chính xác giữa bảo hiểm xã hội với bảng lương.

SmartSheet – Khôi Nguyên

Giải pháp công nghệ kiểm soát hoạt động hành chính nhân sự không cần IT