Lưu chuyển thông minh hồ sơ thanh quyết toán

Lưu chuyển thông minh hồ sơ thanh quyết toán

Một trong những xung đột làm ảnh hưởng hệ thống, uy tín của doanh nghiệp xây dựng là khi hồ sơ thanh toán bị chuyển trả, bổ sung, thất thoát trong quá trình kiểm tra phê duyệt của nhiều phòng ban.

Chỉ là một ngân sách nhỏ cho mỗi tháng 700.000đ/tháng, mà Công ty bạn có thể kiểm soát toàn bộ lưu chuyển hồ sơ thanh toán cùng với nhiều giải pháp quản trị cơ sở dữ liệu từ hành chính nhân sự đến tiến độ dự án thi công trực tuyến..

Điều này thường làm áp lực tài chính đến đội thi công, nhà thầu phụ, dẫn đến tiến độ dự án chậm lại.

Để khắc phục việc này, Chúng tôi đưa ra giải pháp cho bạn trong quản trị hồ sơ thanh toán bằng SmartSheet. Cho phép tương tác nhóm kiểm tra hồ sơ và tiến trình này được trực tuyến trên lưu trữ đám mây, mọi người có trách nhiệm liên quan được theo dõi.

Dù cho bạn phải theo dõi hàng trăm việc lưu chuyển hồ sơ, nhưng chỉ thao tác trên 1 bảng Sheet duy nhất và tương tác đến hàng trăm thành viên.

SmartSheet – Khôi Nguyên

No Comments

Give a comment