Giao việc được thì lấy lại được?

Giao việc được thì lấy lại được?

Điều khó khăn của Nhà quản trị là lo lắng, không yên tâm khi giao việc cho nhân viên mà họ không báo cáo, không lưu trữ, không biết tiến độ hoàn thành. Làm sao để kiểm soát công việc, dự án với hàng loạt những rủi ro xảy ra khi nhân sự bị thay đổi.

Smartsheet tăng tốc tổ chức của bạn bằng cách tập hợp mọi người và công nghệ của bạn. Khả năng hiển thị dữ liệu thời gian thực, khả năng tự động hóa mạnh mẽ và tích hợp liền mạch phối hợp với nhau để hợp lý hóa quy trình công việc của bạn, để các nhóm của bạn có thể hiệu quả hơn và giải phóng thời gian để đổi mới.

Và SmartSheet sẽ giúp bạn kiểm soát mà không trễ tiến độ, giúp bạn ra quyết định nhanh chóng trong việc thay đổi bộ máy nhân sự, điều chỉnh chiến lược tức thì, dừng lại, chuyển hướng, hay tăng cường nhân lực đẩy mạnh.

Để làm được điều đó, SmartSheet là một thiết lập hoạch định, phân phối công việc, cập nhật ghi nhận kết quả từng giai đoạn, lưu lại tương tác, phê duyệt. Giúp cho nhóm làm việc quan sát cùng nhau, tiếp cận công việc nhanh chóng khi thay đổi nhân sự.

SmartSheet – Khôi Nguyên

No Comments

Give a comment