Bạn đã suy nghĩ tự động hóa công việc mình chưa?

Bạn đã suy nghĩ tự động hóa công việc mình chưa?

Tự động hóa đang thay đổi cách chúng ta suy nghĩ về vai trò của nhân viên và các nhiệm vụ hàng ngày. Cụ thể, tự động hóa các quy trình làm việc thủ công, lặp đi lặp lại sẽ mở ra cơ hội mới cho những người lao động tri thức nâng cao kỹ năng của họ, đóng góp cho các sáng kiến ​​chiến lược và phát triển công việc của họ.

Nhà nghiên cứu Maggie Wooll thuộc Trung tâm Edge của Deloitte coi sự thay đổi kỹ năng này là không thể tránh khỏi và là cơ hội cho người lao động. Tự động hóa tạo ra giá trị trong một thế giới không thể đoán trước, trực tiếp thúc đẩy các cá nhân và đội ngũ xem công việc toàn thời gian của họ là kết quả dự đoán tốt hơn, trái ngược với việc bị sa lầy trong các nhiệm vụ lặp đi lặp lại.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy số giờ sử dụng các kỹ năng công nghệ sẽ tăng 55% và các kỹ năng xã hội và cảm xúc sẽ tăng 24% vào năm 2030. Những dự đoán này phần lớn là do sự gia tăng trong tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Tăng trưởng năng suất do tự động hóa có thể dẫn đến tăng trưởng kinh doanh, đặc biệt là khi các nhóm và cá nhân sử dụng tự động hóa để bổ sung cho quy trình làm việc của dự án.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể sử dụng tự động hóa để giải phóng bạn để suy nghĩ khác về tổ chức, vai trò và sự nghiệp của bạn? Nó bắt đầu với việc chuẩn hóa các quy trình lặp lại để tạo thêm thời gian cho ý tưởng, phát triển chuyên nghiệp và làm cho các nhóm năng động hơn.

Chúng ta sẽ chọn công nghệ gì để thực hiện tự động này, SmartSheet?

SmartSheet – Khôi Nguyên

No Comments

Give a comment