Dùng tiền bạc để mua thời gian, dùng trí tuệ để đổi lấy biện pháp hiệu quả

Dùng tiền bạc để mua thời gian, dùng trí tuệ để đổi lấy biện pháp hiệu quả

Đó là câu châm ngôn kinh doanh của dân tộc Do Thái, một dân tộc có chỉ số IQ bình quân cao nhất thế giới

Tại sao ngay bây giờ chúng ta không học điều này khi có thể?

Dùng tiền để mua thời gian

1. Bạn đã trả bao nhiêu tiền một ngày để có vài thứ mà bạn có thể xài không bao giờ cạn: thuê bao internet, 3G, điện thoại (nghe)… Những phương tiện này có làm cho bạn dư ra thời gian để nâng thêm hiệu suất sinh lợi trong công việc không (?).

2. Đa số người đi làm công ăn lương điều biết chăm chỉ vào làm việc để nhận lương, họ lao tâm, lao lực để hoàn thành nhiệm vụ, để nhận lương, nhận thưởng. Bạn có bao giờ dùng một phần tiền lương của mình để làm cho công việc tốt hơn không (?).

3. Có nhiều người khởi nghiệp bằng cách bắt đầu đi làm để nuôi sống và nuôi những hoạt động ban đầu hình thành doanh nghiệp cho riêng rồi phát triển trong tương lai. Chứ không phải đợi đến có thật nhiều tiền mới khởi nghiệp cho mình. Bạn đã có suy nghĩ đến điều này chưa (?), hay bạn cam chịu và hài lòng với cuộc sống làm công ăn lương.

Bất kể một doanh nhân thành công nào cũng đều bắt đầu từ việc làm thuê. Nhưng không có nghĩa vì thế mà họ sẽ đi làm công cả đời. Đến thời điểm chín muồi, họ sẽ tự tách ra kinh doanh độc lập, tự gây dựng sự nghiệp cho bản thân mình.

4. Đã không ít người biết dùng lương của mình để thuê lại người khác làm công việc đang làm của mình. Bạn thử làm điều này chưa (?), như có một trợ lý thay mình xử lý những sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần mà không cần ra quyết định gì mới.

5. Nếu doanh nghiệp bạn đang làm chưa có phần mềm quản trị nào, điều này phản ảnh các quy trình, quy định chuẩn mực của doanh nghiệp phải nhớ để làm. Đã có lúc nào bạn hoặc nhóm làm việc của bạn phải rối tung bởi khi áp dụng các quy định không đồng bộ, hoặc chưa thành thục các quy định đó (?).

Dùng trí tuệ để đối lấy biện pháp hiệu quả

* Một giải pháp nào để hệ thống lại công việc, gút gọn những điều lặp đi lặp lại và lập ra kế hoạch trong tương lai gần. Chúng ta hay mắc phải suy nghĩ rằng phần mềm quản lý doanh nghiệp thì phải do doanh nghiệp đầu tư để mọi nhân viên sử dụng. Hãy thoát ra điều này khi doanh nghiệp bạn chưa áp dụng phần mềm quản lý, hoặc phần mềm đang sử dụng bị hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của bạn.

* Ngày nay, tự đầu tư giải pháp công nghệ riêng cho bạn là sự lựa chọn trí tuệ nhất, bởi bạn chọn nó và khi nó đem lại giá trị cao nhất trong công việc, thì khi đó bạn đã trở thành người có ảnh hưởng nhất đến doanh nghiệp. Nếu giải pháp công nghệ mà bạn đang sử dụng được triển khai toàn doanh nghiệp thì là một lợi thế lớn, sớm muộn gì vị trí của bạn phải đứng vào hàng ngũ những người quản lý doanh nghiệp đó.

Hãy chọn lựa một giải pháp công nghệ quản trị cho chính bạn ngay bây giờ.

SmartSheet – Khôi Nguyên
“Đánh bật các phầm mềm khác bằng công nghệ quốc tế và giao diện thân thiện”

No Comments

Comments are closed.