Công cụ quản lý dự án cực mạnh – SmartSheet

Công cụ quản lý dự án cực mạnh – SmartSheet

Khóa tư vấn dùng thử SmartSheet Đăng ký tư vấn và dùng thử

Nếu bạn cần một công cụ để quản lý dự án, thì SmartSheet là ứng viên cho giải pháp hữu hiệu nhất, bởi giao diện và cách dùng thân thiện, hoán chuyển linh động giữa MS Project – Excel, đặc biệt cho bạn sự quản trị trực tuyến và đẳng cấp, chia sẽ đến nhiều thành viên dùng chung, cập nhât, báo cáo, giao tiến độ, hoàn thành…

Vì sao SmartSheet được đánh giá là một công cụ quản lý dự án hữu hiệu nhất hiện nay trong lĩnh vực quản lý dự án (?). Thứ nhất là nó cho phép bạn import file MS Project hoặc Execl lên và giữ nguyên giao diện, kiểm tra độ chính xác thiết lập thời gian tiến độ dự án. Thứ hai là nó tạo ra các sheet quản trị trực tuyến cho phép liên kết để tính toán chi phí thực thi công tại từng thời điểm. Điều này hỗ trợ tốt cho người quản lý được nhiều dự án và có thể làm việc bất kể ở đâu cũng có thể kiểm soát tốt từng dự án.

Quy trình làm việc di động cho phép các nhóm có quyền truy cập và hành động theo thông tin thời gian thực từ mọi nơi – từ cập nhật lịch trình đến các sự cố an toàn.

Ngoài ra một dự án không chỉ dừng lại ở theo dõi tiến độ mà các vấn đề khác phải quan tâm như: hồ sơ pháp lý dự án, hợp đồng AB, BB’, nhân sự, lưu chuyển và kiểm soát khối lượng hạng mục thi công… SmartSheet điều có thể giúp bạn làm tốt tất cả việc này hơn các phần mềm khác cùng lĩnh vực dự án.

Điều gì làm bạn hay doanh nghiệp bạn chần chừ khi chưa áp dụng một công cụ quản lý dự án nào mà không chọn SmartSheet. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thiện tốt hệ thống quản lý của doanh nghiêp bạn khi được chọn.

SmartSheet – Khôi Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

> Dùng tiền bạc để mua thời gian, dùng trí tuệ để đổi lấy biện pháp hiệu quả.
> KPI, giải pháp SmartSheet đánh giá trực tuyến.
> Tự động hóa các quy trình làm việc trên SmartSheet.

No Comments

Comments are closed.