SmartSheet – Khôi Nguyên: Chung tay bảo vệ môi trường

SmartSheet – Khôi Nguyên: Chung tay bảo vệ môi trường

Smartsheet là một nền tảng dựa trên đám mây cho phép các tổ chức thuộc mọi quy mô lập kế hoạch, nắm bắt, quản lý, tự động hóa và báo cáo về công việc trên toàn doanh nghiệp, giúp bạn tiến nhanh hơn, thúc đẩy đổi mới và đạt được nhiều hơn nữa.

Chúng tôi giúp bạn hạn chế tối đa và tốt nhất, để không sử dụng giấy trong nội bộ.

Khi tổ chức bạn áp dụng SmartSheet thì toàn bộ giấy tờ lưu chuyển sẽ được loại bỏ. Thay vào đó là những “cú tích” phê duyệt trực tuyến trên hệ thống SmartSheet. Bạn hãy yên tâm bởi cơ chế bảo mật cấp quốc tế của nó, cũng như ghi lại lịch sử cập nhật và phê duyệt.

Một môi trường làm việc minh bạch sẽ từng bước hình thành ghi vào văn hóa doanh nghiệp của bạn!

SmartSheet – Khôi Nguyên

No Comments

Give a comment