Cập nhật hồ sơ ứng tuyển trực tuyến vào cơ sở dữ liệu nhân sự

Cập nhật hồ sơ ứng tuyển trực tuyến vào cơ sở dữ liệu nhân sự

Bạn có thể dẫn link đăng trên website, mạng xã hội, gửi trực tiếp qua chat…

  • Nộp hồ sư ứng tuyến trực tuyến.
  • Gửi đăng ký lịch hẹn phỏng vấn.
  • Bổ sung hồ sơ bằng hình ảnh
  • Thông báo kết quả tự động.

Tất cả những dữ kiện trên đều được lưu về cơ sở dữ liệu tuyển dụng, nhân sự!

SmartSheet đưa ra giải pháp tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá… không dùng giấy. Mọi yêu cầu và kết quả đều được thông tin đến ứng viên qua email hoặc mạng xã hội yêu thích.

Các form mẫu được tạo ra theo những mục yêu cầu về hồ sơ nhân sự, sau đó được kết xuất qua link dẫn, chuyển tải link đến nhóm, đối tượng để mời gọi ứng tuyển.

Những thao tác của nhân viên tuyển dụng hoặc người ứng tuyển đều có thể thực hiện trên điện thoại android, đồng thời người quản lý xem xét phê duyệt cũng thực hiện trên thiết bị android ở mọi lúc, mọi nơi.

Quá tuyệt vời cho sự lựa chọn công nghệ ứng dụng vào công tác tuyển dụng.

SmartSheet – Khôi Nguyên

THAM KHẢO CÁCH THỨC SMARTSHEET ĐÃ LÀM

Ứng tuyển Nhân viên kinh doanh