BOQ + Tiến độ = Dòng tiền, SmartSheet sẽ giúp bạn

BOQ + Tiến độ = Dòng tiền, SmartSheet sẽ giúp bạn

Dòng tiền dự án, luôn là một công việc khó khăn cho Giám đốc dự án hoặc Chỉ huy trưởng, bởi những tính toán trên các thông tin tiến độ và khối lượng thi công. Phòng tài chính thì có cách của họ, nhưng không phản ảnh được sự chính xác và biến thiên dòng tiền theo tiến độ án.

Lập dòng tiền dự án

Không phải Giám đốc dự án/Chỉ huy trưởng nào cũng làm tốt việc lập dòng tiền dự án trước khi triển khai thi công. Nhiều khi dự án đã triển khai thi công nhưng dòng tiền chưa có, dẫn đến bị động nguồn tiền từ phòng tài chính. Đây còn là một trong những xung đột phòng ban khi làm dự án.

Nếu có một Giám đốc dự án tốt, thì điều này dễ dàng cho việc lập kế hoạch dòng tiền, phê duyệt và mặc định thực hiện. Nhưng mọi kế hoạch đều cần có sự kiểm chứng chính xác, nếu sử dụng Excel để lập dòng tiền thì hạn chế lớn nhất là chỉ một người lập và biết, trình được chấp nhận phê duyệt cộng với niềm tin của lãnh đạo.

SmartSheet giúp bạn đăng ký chỉ tiêu thi công một cách chính xác, bởi nó kết xuất dữ liệu thực tế nhập xuất đưa vào thi công từ công trường.

Giải pháp SmartSheet

1. Hai yêu tố cấu thành dòng tiền là Khối lượng đơn giá thi công (BOQ) và Tiến độ tổng dự án. Dựa vào hai dữ kiện này, SmartSheet sẽ thiết lập và phân tích đến chi tiết các vật liệu đưa và thi công từng thời điểm. Khối lượng thi công từ giai đoạn được tính ra dòng thu, dòng chi. Nếu quá trình điều chỉnh tiến độ dự án thì sẽ phản ảnh thêm dòng tiền thực tế.

2. SmartSheet là công nghệ trực tuyến, thiết lập cho cấp nhân viên làm việc (thủ kho, QS, kỹ sư hiện trường…). Từ những dữ kiện làm việc của cấp nhân viên, sẽ được kết xuất về bảng điều khiển dòng tiền, nên mọi sự thay đổi thực tế trên công trường đều được phản ảnh trung thực, minh bạch qua hệ thống báo cáo. Điều này giúp cho các quản lý dự án và phòng ban kiểm soát một cách chặt chẽ, nhanh chóng ra quyết định chỉ đạo dự án.

Điều còn lại là

– Giám đốc dự án, kiểm soát dự án qua các số liệu, biểu đồ biến thiên.
– Phòng ban, kiểm soát định mức ngân sách và cảnh báo những rủi ro chậm trễ, vượt định mức…

SmartSheet – Khôi Nguyên

Giải pháp công nghệ kiểm soát dự án không cần hỗ trợ IT

No Comments

Comments are closed.