SmartSheet

Giải pháp vượt trội

Chúng tôi hiểu nhu cầu phức tạp của các doanh nghiệp ngày nay. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn lựa SmartSheet – Một ứng dụng thân thiện chi phí thấp để thực thi công việc linh hoạt mà các bạn có thể dễ dàng sử dụng, quản lý.

Giá cả cũng phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để hiểu các yêu cầu kinh doanh, để bạn có thể tự tin lựa chọn kế hoạch, đào tạo và triển khai.

Đăng ký tư vấn

Phí thuê bao tài nguyên hàng năm

ad1

ad2

ad3

SmartSheet giúp bạn về giải pháp quản trị
Đăng ký nhận thông báo từ SmartSheet

Chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin mới nhất từ SmartSheet, về giải pháp, tính năng mới, cũng như những thiếp lập nâng cấp hệ thống quản trị mới.


05 ngày để kiểm soát phòng ban, dự án

Đối thoại

Ngày 1

Chuyên viên tư vấn chỉ cần 30 phút  tiếp cận cách thức làm việc và thu thập dữ kiện báo cáo nhiệm vụ của mỗi thành viên. Tuyền cảm hứng về SmartSheet, ứng dụng thân thiện cho công việc.

Thiết lập

Ngày 2

Tổng hợp và phân tích nguồn dữ kiện từ phòng ban, dự án. Xem xét các quy định, quy trình hiện hành và thiết lập vận hành, quản trị trên ứng dụng SmartSheet.

Phổ biến

Ngày 3

Triển khai cách thức làm việc và lưu trữ kết quả trên ứng dụng SmartSheet. Tư vấn kỹ năng sử dụng thiết bị công nghệ để kiểm soát vị trí công việc của mình.

Tương tác

Ngày 4

Thỏa thuận giải pháp quản trị từ ý kiến của Chuyên viên tư vấn, điều chỉnh nâng cao hiệu quả làm việc và hỗ trợ hoàn thiện hệ thống pháp lý nội bộ gắn với ứng dụng SmartSheet.

Chuyển giao

Ngày 5

Vận hành và kiểm soát.